Ny kunskap om nationalekonomiska metoder prisas som 2020 års bästa avhandling

Publicerad: 2021-03-09

Hur kan vetenskapliga metoder som använder paneldata förbättras? Det tar nationalekonomen Yana Petrova upp i sin avhandling som nu prisas som Ekonomihögskolans bästa avhandling 2020.

Lite längre ned på den här sidan hittar du videon där Yana kort berättar om sin forskning.

”För en anmärkningsvärt stark avhandling som förbättrar vår förmåga att analysera data.” Så beskriver Ekonomihögskolans forskarutbildningskollegium Yana Petrovas avhandling ”Essays on Panel Data with Multidimensional Unobserved Heterogeneity”.

Yana Petrovas avhandling utgår ifrån att nationalekonomiska paneldata ofta innehåller information om företag eller arbetare som samlats in vid flera tidpunkter. Avhandlingen ger grundläggande ny kunskap om hur man analyserar denna typ av data.

– Min forskning fokuserar på att utveckla lämpliga kvantitativa metoder för att hantera en specifik typ av data, nämligen paneldata. Den innehåller normalt information om ett antal enheter som individer, företag eller länder observerade upprepade gånger under en tidsperiod, säger Yana Petrova.

I sin avhandling tillhandahåller Yana Petrova grundläggande ny kunskap om hur man analyserar paneler av denna typ av data. Hon identifierar brister i etablerade metoder och föreslår nya bättre tillvägagångssätt. Hon demonstrerar de nya metoderna med hjälp av teori, simuleringar och empiriska tillämpningar, vilka har betydelse för forskning men också för kunskap inför politiska beslut samt i offentliga och privata organisationer.

– Jag undersöker de potentiella konsekvenserna för bedömningen av en viss effekt när de vanliga antagandena inte uppfylls. Jag föreslår sedan en uppsättning lösningar för att föra den teoretiska och den empiriska världen närmare varandra, kommenterar Yana Petrova.

Längre artikel om Yana Petrovas prisade forskning finns på engelska här

Video: Yana Petrova berättar om sin forskning

Du kan också se videon direkt på Youtube

Mer information

Yana Petrova disputerade vid Ekonomihögskolan i maj 2020 och arbetar för närvarande både vid Ekonomihögskolan och Aarhus universitet. Sedan februari 2021 är hon anställd på heltid i Aarhus som universitetslektor. Priset för Ekonomihögskolans bästa avhandling 2020 kommer att delas ut vid en liten coronaanpassad ceremoni senare under våren. Förutom äran, består priset även av 25 000 kronor.

Ekonomihögskolans pris för bästa avhandling

Varje år utser Ekonomihögskolans forskarutbildningskollegium det gångna årets bästa doktorsavhandling. Varje institution vid fakulteten får möjlighet att nominera varsin avhandling, som sedan läses och bedöms av ledamöterna. Den vinnande avhandlingen belönas med en prissumma.

Läs mer om Ekonomihögskolans pris för bästa avhandling