Ny podd om att förstå corona och dess konsekvenser

Publicerad: 2020-05-19

Vilka kort- och långsiktiga effekter hade spanska sjukan på ekonomi och hälsa? Vilka paralleller kan man dra mellan corona och spanska sjukan? Vad säger forskningen kring ekonomiska kriser om hur framtiden efter corona kan komma att se ut?

Det är några av frågorna som tas upp i LU Futuras podd där forskare samtalar om coronavirusets spridning, lärdomar från spanska sjukan samt ekonomiska konsekvenser av den nedstängning av världen som vi nu upplever.

Maj 2020

Del 1: Om hur vi ska förstå corona som fenomen mot en historisk bakgrund av tidigare pandemier. Epidemiologen Jonas Björk inleder med att tala om vad covid-19 är och förklarar olika mått på dödlighet och spridning. Därefter hoppar vi bak i tiden. Ekonomhistorikern Martin Dribe och nationalekonomen Therese Nilsson berättar om forskning och lärdomar från spanska sjukan. Samtalsledare är ekonomhistorikern Maria Stanfors.

Lyssna på del 1 på Soundcloud

Del 2: Om varför den ekonomiska krisen den här gången kan komma att bli så mycket djupare än tidigare kriser och vilka effekterna kan bli när det gäller globalisering, produktion och jämställdhet. Deltar gör nationalekonomerna Fredrik N G Andersson och Fredrik Sjöholm samt ekonomhistorikern Maria Stanfors.

Lyssna på del 2 på Soundcloud

Hösten 2020

Del 3: Under 2020 vände coronaviruset upp och ner på tillvaron. Vårdpersonal och medicinforskare har kämpat mot ett lömskt virus. Samtidigt har politiken kraftsamlat och enorma stödpaket betalats ut för att rädda ekonomin. Hör en epidemiolog, en nationalekonom och en ledarskribent samtala kring de lärdomar och erfarenheter vi hittills har kunnat dra under sex månader med pandemi. I podden hör du: Fredrik NG Andersson, Heidi Avellan, Jonas Björk och Maria Stanfors.

Lyssna på del 3 på Soundcloud

Mer om podden

Poddcasten är framtagen som ett samarbete mellan forskare i ekonomisk demografi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och LU Futura – Lunds universitets tankesmedja för framtidsfrågor.

Läs mer om podden och deltagarna i den på lu.se

Läs mer om LU Futura här

Fler samtal med Ekonomihögskolans forskare...

... om coronaviruset och dess konsekvenser finns bland annat i webbseminarieserien Morning talks och intervjuserien Apropå corona.

Se intervju med nationalekonomen Lars Jonung om ekonomiska kriser

Se samtal om handelns utmaningar nu och i framtiden

Nästa webbseminarium: ekonomisk kris – eller?

Många av våra forskare uttalar sig också i media: i nyhetsartiklar, debattartiklar samt i radio och tv.

De senaste medieinslagen hittar du här