Ny studie: Förväntningar om covid-19 vaccin försämrar social distansering

Publicerad: 2021-01-07

När spridningen av covid-19 når nya höjder vädjar myndigheter runt om i världen till ökad social distansering. Samtidigt sprids hoppfull information om de nya covid-19-vaccinen av medier och myndigheter globalt. I en ny forskningsstudie finner forskare i nationalekonomi att information om vaccinets effektivitet och tillgänglighet minskar människors vilja att följa rekommendationer om social distansering och goda hygienrutiner.

Burkar och sprutor, texten
Studien visar på en viktig beteendemässig baksida av vaccinutvecklingen. Foto: Mostphotos

En tänkbar förklaring är att folk blir mer optimistiska och slappnar av till följd av de positiva vaccinationsnyheterna. 

– I undersökningen finner vi att de som får vaccinationsinformation tror att livet fortare kommer att gå tillbaka till det normala, vilket verkar minska deras vaksamhet och benägenhet att följa myndigheternas rekommendationer, säger Erik Wengström, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Slående resultat

I studien fick en grupp deltagare information om effektiviteten av de nya vaccinen och att vaccinering redan startat i vissa länder. De fick därefter svara på frågor kring hur de kommer bete sig framöver, bland annat om de kommer undvika sociala kontakter och resor. Deltagarna i en kontrollgrupp fick svara på dessa frågor utan att ha fått vaccininformationen innan.

Resultaten är slående: De som fick information om vaccinen, uppgav i betydligt mindre utsträckning att de kommer följa rekommendationer och avstå från sociala kontakter och resor.

Beteendemässig baksida

Studien visar på en viktig beteendemässig baksida av den lyckade vaccinutvecklingen.

– Ökat fokus på vaccinen kan leda till dåliga hälsobeteenden och accelerera spridningen av viruset, säger Ola Andersson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

– Resultaten indikerar att när vaccinationerna startar och slutet på pandemin känns närmare så kan existerande åtgärder riktade mot social distansering bli mindre effektiva, vilket kan innebära att striktare regler krävs, säger Erik Wengström.

Ladda ner artikeln Anticipation of COVID-19 Vaccines
Reduces Social Distancing
här (PDF)

Sammanfattning av studien finns på Twitter

Kontakt

Burkar och sprutor, texten

Erik Wengström
Professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Telefon: 0708-39 61 11
erik.wengstrom@nek.lu.se

Läs mer om Eriks forskning i Forskningsportalen

Erik Wengström på Twitter

I studien medverkade följande forskare:

 • Ola Andersson
  Docent i nationalekonomi, Uppsala universitet och Institutet för Näringslivsforskning
 • Pol Campos-Mercade
  Forskare i nationalekonomi, Köpenhamns universitet
 • Armando Meier
  Forskare i nationalekonomi, Universitet i Lausanne
 • Erik Wengström
  Professor, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och Hanken Svenska handelshögskolan

Bakgrund

Studien bygger på ett enkätexperiment med ett representativt urval av drygt 1 600 svenskar. Studien baseras på data från 10–13 december och har i dagsläget inte utsatts för peer-review eller publicerats i någon vetenskaplig tidskrift.

Studien har finansierats med forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond and Handelsbankens forskningsstiftelse.