Nylansering av den öppna nätkursen om digitala affärsmodeller

Publicerad: 2020-09-02

Ekonomihögskolans första öppna nätkurs i digitala affärsmodeller nylanseras nu med nytt material – fyra år efter den lyckade starten. Arbetet pågår även med en helt ny kurs, nämligen: African development – from the past to the present.

Ekonomihögskolans globala öppna nätkurs i digitala affärsmodeller har lockat en stor mängd deltagare från hela världen. Över 25 000 deltagare från över 70 procent av jordens länder har deltagit i kursen sedan starten 2016. Särskilt framgångsrik har kursen varit i Indien – ett teknikintresserat land som befinner i en expansiv utvecklingsfas – tätt följt av USA, Tyskland, Storbritannien och Mexiko.

Den 31 augusti nylanserades kursen med nya exempel, nytt videomaterial och ytterligare en modul. Under ett par timmar varje vecka, får deltagarna under fem veckor följa kursledaren Andreas Constantinou som ger svar på frågor som:

  • Vad är en digital affärsmodell?
  • Hur har de globala nätjättarna använt digitala affärsmodeller för att bli så stora?
  • Varför är det så svårt att utmana de stora bolagen?
  • Hur ser landskapet kring mjukvaruutvecklare ut?

”Den digitala ekonomin har knappast stått still”

Markus Lahtinen är universitetsadjunkt i informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han samordnade arbetet med kursen 2016 och har även deltagit i arbetet med nylanseringen.

– Innehållet i materialet från 2016 har klarat tidstestet, men jag och mina kollegor såg ändå ett behov av att uppdatera det. Den digitala ekonomin har knappast stått still, så vissa detaljer behövde uppdateras. Det nyinspelade materialet är också något proffsigare redigerat. Min kollega Benjamin Weaver har gjort en ordentlig arbetsinsats – att slutredigera det inspelade materialet tar flera veckor att genomföra. Redigeringsarbetet är något som ofta underskattas, men som är helt avgörande för helhetsupplevelsen, säger Markus Lahtinen.

Kursledaren Andreas Constantinou är adjungerad professor i informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. När han inte deltar i undervisning och utveckling av Ekonomihögskolan, driver han en undersökningsfirma – SlashData – som specialiserat sig på att djupdyka i hur utvecklare i den digitala ekonomin ser på framtiden. Kunderna är oftast teknik- och innnovationsbolagen på den amerikanska västkusten. I kursen ges en aktuell och översiktlig bild av mjukvaruutvecklarnas betydelse som motor i den globala digitala ekonomin.

På frågan om vad som varit överraskande positivt med kursen sedan kursen lanserades 2016 svarar Andreas så här:

– Kursen har nått ut till en synnerligen bred publik. Många enskilda deltagare har hört av sig till mig med positiv feedback – allt från en bilverkstadsansvarig i Egypten, en ekobrottspolis i Italien till en digital marknadsföringsansvarig på Jamaica. Det är också tydligt att deltagare lockar deltagare – det gick dubbelt så snabbt att nå tusen deltagare som det tog att nå upp till femhundra deltagare. Med det stora visade intresset, kände vi att det nu var ett bra tillfälle släppa en uppdaterad andra upplaga av kursen, säger Andreas Constantinou.

Ekonomihögskolan kommer under september även påbörja produktionen av en ny öppen global nätkurs. Kursledare är Ellen Hillbom, docent och universitetslektor i ekonomisk historiska på Ekonomihögskolan. Temat för den nya kursen är: African development – from the past to the present.

Läs mer om kursen på mooc-plattformen Coursera

Intresserad av att gå kursen? Anmäl dig gärna så snart som möjligt.

Kontakt

Markus Lahtinen
Universitetsadjunkt i informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon: +46 (0)46 222 91 59
E-post: markus.lahtinen@ics.lu.se

Läs mer om Markus Lahtinens forskning

Det här är en ”mooc”

Kurserna i artikeln är så kallade moocar (Massive Open Online Course), öppna nätkurser vilket innebär att de tillgängliggjorts på en global plattform som inte kräver någon formell antagning. Dessa kurser kännetecknas av att du som deltagare kan ta del av innehållet kostnadsfritt. Möjligheten finns även att – till en mindre kostnad – öppna upp en examinationsmodul och erhålla ett elektroniskt diplom efter avklarad examination.

Läs mer om Lunds universitets alla moocar på lu.se