Över tusen deltagare på Ekonomihögskolans globala nätkurs om Afrika

Publicerad: 2021-05-28

Ekonomihögskolans globala nätkurs om Afrikas ekonomiska utveckling lanserades i november i fjol. Efter sex månader har nu kursen passerat ett tusen deltagare och särskilt glädjande är genomslaget som kursen haft i just Afrika.

Foto: Dylan Walters/Flickr

Närvaron av globala nätkurser (moocar) växer sig allt starkare – en utveckling som förstärkts ytterligare under pandemin. Redan 2016 lanserades Ekonomihögskolan sin första globala nätkurs på temat digitala affärsmodeller och i dag har den kursen passerat över 34 000 deltagare sammanlagt.

Arbetet med Ekonomihögskolans andra globala nätkurs påbörjades under sommaren förra året. Denna gång på temat Afrikas ekonomiska historia tillsammans med Ellen Hillbom, professor i ekonomisk historia. Kursen spelades in under några intensiva dagar i september 2020, publicerades i slutet av november och i maj månad 2021 passerade kursen nyss sin tusende deltagare.

Når många deltagare från Afrika och Europa

Förutom ambitionen att få deltagare till kursen var det även ett uttalat mål med kursen att nå ut till en bred och global krets av möjliga deltagare, särskilt i Afrika där tillgången till högre utbildning inte är lika självklar som i västvärlden. Att den målsättningen uppfyllts bekräftas av den sammanställda statistiken kring kursen. Jämfört med en typisk nätkurs av det här slaget finns det en klar överrepresentation av deltagare från Europa och Afrika. Särskilt bra genomslag har kursen haft i Nigeria, Ghana och i Sydafrika.

Ellen Hillbom kommenterar:

– Det råder en stor global ojämlikhet mellan Europa och Nordamerika, å ena sidan, och fattigare länder i t.ex. Afrika, å andra sidan, vad gäller tillgången på bra utbildning. Jag menar att forskare som engagerar sig i utvecklingsdebatten, som studerar fattiga länder och som har samarbeten med kollegor från resurssvaga universitet, har en skyldighet att försöka göra sitt kunnande tillgängligt för så många som möjligt. Afrika är en region med en fascinerande historia och som har stora utvecklingsutmaningar. Jag är glad att så många personer, både inom och utanför Afrika, har följt den här kursen och kunnat ta del av forskningen om regionen. Jag hoppas att det kan leda till ett växande intresse och vidare studier.

Potentialen i globala nätkurser är betydande. En större campus-baserad kurs kan ha ett hundratal deltagare per läsår, vilket innebär att det tar cirka tio år att nå upp till cirka tusen deltagare i det traditionella formatet. Kursen om Afrikas ekonomiska utveckling har nått tusen deltagare på under sex månader.

”Exempel på explosiviteten i onlineutbildning”

Precis som i fallet med den framgångsrika kursen om digitala affärsmodeller har produktionen av nätkursen om Afrikas ekonomiska utveckling samordnats av Markus Lahtinen, universitetsadjunkt i informatik vid Ekonomihögskolan.

– Den globala skalan för dessa kurser syns snabbt i deltagarantalet. Även om konkurrensen ökat för globala nätkurser de senaste åren är det fortfarande imponerande att vi kan nå tusen deltagare på under sex månader. Jag ser det här som ett bra exempel på explosiviteten i online-förmedlad utbildning helt enkelt, säger Markus Lahtinen.

Ekonomihögskolans nytillträdde rektor Mats Benner ser globala nätkurser som ett komplement till de traditionella förmedlingsformerna och en naturlig utveckling av Ekonomihögskolans digitaliseringsarbete.

– Den här är kursen är viktig av många olika anledningar. Inte minst med tanke på den potential som finns på den afrikanska kontinenten men också för Ekonomihögskolans del – där vi tydligt visar att vi tar ett inkluderande perspektiv på framtidens globala utveckling. Att vi nu nått tusen deltagare är en milstolpe för mig och för alla medarbetare på Ekonomihögskolan. Med hänsyn till pandemin ligger formatet dessutom helt rätt i tiden, säger Mats Benner.

Den globala nätkursen Afrikas utveckling erbjuds som en kostnadsfri nätkurs på kursplattformen Coursera. Möjlighet till att öppna upp för examination finns för en mindre kostnad. Kursen ges på engelska men erbjuds även sedan januari med svensk textning.

Kursen Afrikas utveckling – från dåtid till nutid på Coursera.org

Kursen Digitala affärsmodeller på Coursera.org