Pedagogisk på distans – covid-19 utvecklar lärandet vid Ekonomihögskolan

Publicerad: 2020-05-25

Hur skapar du som pedagog på bästa sätt engagemang i en grupp? Hur gör du det på distans? Det är en utmaning som Ekonomihögskolan nu möter i ett pilotprojekt där metoden ”liberating structures” lärs ut till lärare och andra intresserade, över, just det – videosamtal på Zoom.

Ekonomihögskolan satsar på vidareutbildning av medarbetarna i interaktiva metoder för dialog och lärande. Foto: Istock

Coronakrisen har snabbt förändrat våra sätt att mötas, arbeta och studera. Utmaningarna är många.­ Hur kan till exempel en lärare skapa en god läromiljö över Zoom? David Ershammar är organisationsutvecklare och övertygad om att den digitala undervisningen kräver att vi hjälps åt och delar med oss av frågor, engagement, kunskap och kreativitet.

– Undervisning online ställer helt nya krav på pedagogerna. Studenterna kommer inte nöja sig med att sitta och lyssna. Hur skapar vi värden som gemenskap, öppenhet och engagemang? Nu behöver vi som pedagoger tänka nytt, inte minst för att skapa det engagemang som studier online kräver, säger David Ershammar, en av kursledarna på programmet Engagement, creativity and learning in online interactions.

Kan lära av amerikanska kollegor

Satsningen är framtagen för att stödja lärare att utveckla formerna för sin distansundervisning. Med start den 26 maj har medarbetarna på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet chans att vässa sina kunskaper inom gruppdynamik och pedagogiska metoder – helt på distans. Deltagarna väljer själva om de vill ta del av hela kursprogrammet – fem delar över fyra veckor – eller plocka utvalda kursmoment.

Till ett av kurstillfällena är medarbetare från hela Lunds universitet inbjudna. Den 2 juni kan de lyssna och lära av sina internationella kollegor i form av peer-learning om interaktiva metoder för dialog och lärande.

– Då kommer tjugo forskare och lärare från främst amerikanska universitet att medverka. De använder sig alla av Liberating structures i undervisningen och vi har bett dem att vara mycket konkreta om hur de använder metoderna för att förbättra lärandet och den pedagogiska upplevelsen, säger David Ershammar, en av kursledarna.

Själv ser han fram emot att möta bland andra professor Arvind Singhal från University of Texas. Han har just publicerat en studie på en norsk handelshögskola, som visade att Liberating structures har potential att förbättra både lärarnas och elevernas pedagogiska upplevelse.

Metoder för skapa aktiva grupper

Vad är då Liberating structures? David förklarar:

Liberating structures är en samling av mer än trettio olika metoder för att underlätta aktivt deltagande, nytänkande och samarbete. De har tidigare spritts inom klassrumsundervisning eftersom att de är enkla att använda och hjälper lärare gå bortom rollen som föreläsare. Istället ska läraren bli bekväm i rollen som facilitator: att stödja gruppen i att utforska, ifrågasätta, testa och dra slutsatser tillsammans. Metoderna passar också bra för arbete på distans.

Kursprogrammet Engagement, creativity and learning in online interactions är framtaget av psykologen och managementläraren Thekla Schneede och organisationsutvecklaren David Ershammar i samarbete med Ekonomihögskolan. På två av kurstillfällena medverkar även Fisher Qua, pionjär inom just Liberating structures-metodiken.

Satsningen är ett pilotprojekt inom Partsrådet och om allt faller väl ut kan konceptet komma att bli aktuellt för andra organisationer.

Läs mer på Ekonomihögskolans Staff pages

Mer information

Liberating structures (befriande strukturer) är en uppsättning metoder, eller enkla sociala tekniker, med fokus på deltagande i grupper. Syftet är att hjälpa deltagarna att mötas, interagera, ifrågasätta, samskapa, planera och lära tillsammans. Det är en ”open source”-verktygslåda som fungerar lika bra i klassrummet som online.

Syftet med kursprogrammet Engagement, creativity and learning in online interactions är att stödja medarbetarna på Ekonomihögskolan att utveckla kunskap om metoderna och förbereda sig för att använda dem i onlinesessioner. Målet med att använda liberating structures i praktiken är att öka studenternas engagemang och att lägga mer autonomi, auktoritet, frihet och ansvar för att forma inlärningsupplevelsen – i studenternas egna händer.

Vetenskaplig artikel (PDF) från 2020 om effekterna av Liberating structures på ett norskt lärosäte.

Den här artikeln sammanfattar vad Liberating structures är och hur de används på en del amerikanska universitet.