lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Stiftelsen Svenska Revisionsakademin utlyser stipendier för projekt inom redovisning, revision och närstående områden

Publicerad: 2017-05-29

För att stödja forskning inom redovisning, revision och närstående områden erbjuder Svenska Revisionsakademin (SRA) forskare och forskarstuderande vid svenska universitet och högskolor att söka medel senast den 15/8 2017 från SRA för forskningsfinansiering från och med 1/1 2018.

Svenska Revisionsakademin välkomnar alla typer av forskningsprojekt inom redovisning, revision och närstående områden.

Maximalt kommer 650 000 kronor delas ut i stipendier.

Vid tilldelning av stipendier kommer personer verksamma vid företagsekonomiska institutioner att prioriteras som är:

  • Antagna doktorander (eller de som antas till forskarutbildningen vid beviljad ansökan)
  • Postdocs som disputerat under den senaste tvåårsperioden.

Ansökan ska skickas in till michael.grant@fek.uu.se senast den 15 augusti 2017 och ska innehålla följande underlag:

  1. Kort CV (inklusive aktuellt lärosäte)
  2. Projektbeskrivning (ska inte överskrida 2000 ord exklusive referenser)
  3. Specificerad budget a. För en doktorand är ersättningen 25 000 kronor per månad (inkluderar 6 250 kronor i försäkring och expenser och 18 750 kronor i levnadsomkostnader) b. För en senior forskare är ersättningen 45 000 kronor per arbetsmånad (inkluderar 10 000 kronor i försäkring)

Ansökningar ska också innehålla en rekommendation från lärosätet. För doktorander ska en rekommendation från handledaren om ämnet samt doktoranden bifogas. Om det gäller en ansökan från en person som ännu inte antagits till forskarutbildningen av lärosätet ska rekommendationen särskilt innehålla skrivning om personen kommer antas vid beviljad ansökan.

Beslut från Svenska Revisionsakademin kan inte överklagas.