Studenterna skulle välja Ekonomihögskolan igen, visar årets karriärundersökning

Publicerad: 2021-06-15

Vad tycker Ekonomihögskolans studenter om sitt universitet och hur tänker de om sin framtida karriär? Nu vet vi! Enligt en årlig undersökning, gjord i samarbete med företaget Universum, skulle två av tre studenter välja Ekonomihögskolan igen om de fick chansen – en ovanligt hög andel. Drömarbetsgivaren är Spotify, följt av Google och Ikea.

Enligt undersökningen förknippar våra studenter Ekonomihögskolan med ord som bra, prestige, anrikt, internationellt, kvalitet, status och kunskap. Attribut de förknippar med oss är: Internationellt erkända, bra referens för framtida karriär samt hög kvalitet på utbildningsprogram.

Ett axplock av resultat från undersökningen visar:

  • 66 procent av våra studenter skulle studera hos oss igen om de fick välja om, ett relativt högt resultat när det nationella genomsnittet ligger på 50 procent.
  • När de valde universitet så var rankingar det absolut viktigaste (50 procent jämfört med 21 procent på ett nationellt plan). 
  • Vad gäller skolans Karriärcenter är våra studenter ungefär lika nöjda som tidigare år, vi ligger på 7,1 på en skala som går upp till 10. Det nationella genomsnittet är 6,6.
  • När det kommer till arbetsgivare och branscher, är det fortfarande banker samt finans- och konsultbranschen som lockar mest. De arbetsgivare som är mest intressanta är Spotify, Google, Ikea, McKinsey och Goldman Sachs, men på topp 20 återfinns även några partnerföretag till Ekonomihögskolan: Deloitte, PwC, SEB och Swedbank.
  • På frågan om hur våra studenter använt sig av Karriärcenter under året så märks en ökning av studenter som känner till mentorskapsprogrammet där nuvarande studenter kopplas ihop med unga alumner (en ökning från 6 procentenheter till 15 procentenheter) samt en ökad interaktion med alumni (från 13 procentenheter till 18 procentenheter).

Till nytta för studenterna, skolan och partners

Vi ställde två frågor om undersökningen till Stina Vikingson och Pernilla Thellmark, som driver Ekonomihögskolans karriärcenter:

Vad betyder Universum Talent Research för er verksamhet? Och vad betyder det för skolans partnerföretag?

"För oss är undersökningen en fingervisning om att vi gör rätt saker, men den visar också på vad vi kan göra ännu bättre. För skolans partnerföretag är det ett kvitto på att samarbetet med Ekonomihögskolan är gynnsamt och relevant. Det är även ett sätt för både skolan och våra partners att förstå studenternas karriärpreferenser."

En skillnad från tidigare år är att studenterna tycker att de har mer möjligheter till interaktion med alumner i år. Vad kan detta bero på?

"Det här resultatet är extra roligt att se, då vi det senaste året arbetat aktivt med att utveckla skolans alumnirelationer, och då främst genom att koppla samma nuvarande studenter med alumner. Exempel på detta är ett mentorskapsprogram, och inspirationsporträtt och alumniföreläsningar. Här jobbar vi nära med Alma Bergil, projektledare för alumnirelationer."

Kontakt

Pernilla Thellmark och Stina Vikingson driver tillsammans Ekonomihögskolans Karriärcenter.

Har du frågor om rapporten eller resultatet, vänligen kontakta Pernilla eller Stina för mer information:

pernilla.thellmark@ehl.lu.se

stina.vikingson@ehl.lu.se

Det nationella resultatet av undersökningen finns att hämta på universums hemsida.

Gå till student ranking 2021

Om Universum Talent Research

Sedan 2013 samarbetar Ekonomihögskolan med undersökningsföretaget Universum för att ta del av en av världens mest omfattande karriärundersökningar. Varje år samverkar Universum med över 2 000 universitet och partners världen över för att sammanställa data från bland andra studenter. Undersökningen hjälper Ekonomihögskolan att lära känna våra studenters karriärmål, hur våra studenter uppfattar Ekonomihögskolan ur ett varumärkesperspektiv, samt är ett konkret verktyg som vårt Karriärcenter använder för att belysa och förbättra sin verksamhet.

Undersökningen var öppen från oktober 2020 till januari 2021. I år svarade 546 studenter från Ekonomihögskolan, en nedgång från 836 studenter förra året. En liknande minskning syntes för samtliga universitet, troligen en coronaeffekt. Majoriteten av studenterna som svarade har ett år kvar till examen och läser en kandidatutbildning inom företagsekonomi.