Studiechansen – kurser som möter morgondagens utmaningar

Publicerad: 2020-09-16

Ekonomihögskolan kommer under våren 2021 att erbjuda kortare kurser som vänder sig till dig som redan är ute i yrkeslivet. De speciellt framtagna kurserna ger kunskap inom områden som är högaktuella, bland annat: dataanalys, AI och juridik, e-hälsa och analys av hur hållbarhetsfrågorna har utvecklats historiskt.

Kristina Eneroth, prorektor vid Ekonomihögskolan, förklarar hur universitetet kan vara ett stöd i kristider.

– Ett universitet måste kunna ställa om och tänka om för att kunna leverera utbildning som hjälper till att lösa de samhällsutmaningar vi alla står inför. Ekonomihögskolan har alltid varit duktiga på att förhålla sig till samhällsutvecklingen, men covid-19 har tvingat oss att utvecklas snabbare än någonsin, säger hon.

Även om kurserna vänder sig till yrkesverksamma, så tror Kristina Eneroth att kurserna inom Studiechansen på sikt även påverkar grundutbildningen.

– Vi står inför stora förändringar av arbetslivet och det vi sett hittills är bara början. Det finns naturligtvis inte någon som med säkerhet vet hur framtidens arbetsliv ser ut. Ekonomihögskolan kommer att behöva förändra våra traditionella utbildningar för att bättre förbereda studenterna för deras kommande arbetsliv. Vi tror att vi kommer få värdefull input i detta arbete genom Studiechansen.

Komplex värld kräver ny styrning

Många organisationer har under pågående pandemi ställts inför stora utmaningar. Stein Kleppestø är universitetslektor i företagsekonomi och har specialiserat sig inom strategiska frågor. Stein är ansvarig för kursen ”Omvärldsanalys och strategiskt tänkande”, som passar för dig som vill leda och styra organisationer.  

– Vi lever i en allt komplexare värld och traditionellt framgångsrika metoder för att leda och styra organisationer måste ifrågasättas. Två aspekter av detta är behovet av att se in i framtiden och fatta strategiska beslut, säger han.

Kursen förmedlar begrepp och modeller för att förstå hur en komplex värld skapar nya förutsättningar för ledning och styrning.

– Framför allt ger kursen nya perspektiv på omvärldsanalys och strategiskt tänkande. Efter kursen kommer studenterna att ha en större medvetenhet om vilka krav den ökade komplexiteten ställer på organisationer, och en ökad medvetenhet om sitt eget förhållningssätt till dessa problem och hur man tar sig an dem på ett strategiskt sätt, säger Stein Kleppestø.

Kristin Ranestad är postdoc i ekonomisk historia och tar sig an aktuella ämnen relaterade till klimatförändringar ur ett hållbarhetsperspektiv i kursen ”Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri”.

– Kursen passar alla som är intresserade av klimat- och miljöfrågor, och specifikt hur ekonomisk tillväxt har påverkat miljön. Det finns många olika teorier och tolkningar om hur vi kan uppnå en "hållbar" utveckling, och vi lägger på ett miljöperspektiv på ekonomisk-historiska modeller och teorier. Vi kommer även titta på hur demografi, teknisk utveckling, institutioner och staten spelar en roll i denna utveckling, säger hon.

Kontakt

Kristina Eneroth
Prorektor, docent

kristina.eneroth@ehl.lu.se

Om Studiechansen

Regeringen satsade under våren 2020 extra utbildningspengar för att lindra effekterna av coronapandemin. Lunds universitet har fått drygt 50 miljoner kronor under 2020 och 2021 till satsningar på bland annat sommarkurser, basår, nätutbildningar och livslångt lärande.

Studiechansen kom till 2020 för att fler ska få möjlighet att studera och bygga kompetens inför framtiden. Studiechansen tar vara på ämnesbredden inom Lunds universitet och ger många olika perspektiv på ämnet. Ekonomihögskolan är en självklar del av denna satsning.

Ansökan till Studiechansen vårterminen 2021 är öppen 15 september–15 oktober.

Studiechansen våren 2021 – samtliga kurser vid Lunds universitet

Läs mer om kurserna som ges vid Ekonomihögskolan