Sustainable Future Hub lanserar Think Tank

Publicerad: 2023-03-29

Kandidatstudenter, masterstudenter och doktorander från hela Lunds universitet hade i början av året möjlighet att söka till Sustainable Future Hub’s Think Tank vid Ekonomihögskolan. Av 50 sökande valdes 23 studenter, de kommer från 17 program fördelade på hela sex fakulteter. Mångfalden av erfarenhet och perspektiv stärks ytterligare av att mer än dussinet olika nationaliteter finns representerade i gruppen.

"Vi erbjuder externa aktörer möjligheten att inspireras av en mångfald av utvalda studenters tankar, idéer, spaningar på sin utmaning inom hållbarhetsområdet" säger Martina Oxling

– Vi erbjuder externa aktörer möjligheten att inspireras av en mångfald av utvalda studenters tankar, idéer, spaningar på sin utmaning inom hållbarhetsområdet, säger Martina Oxling, projektledare för Sustainable Future Hub och lägger till att det är en möjlighet för studenter att engagera sig och få utlopp för sin kreativitet samtidigt som de får ge sig i kast med verkliga hållbarhetsutmaningar.

Deltagarna kommer träffas varannan torsdag för att arbeta med faktiska problem kopplat till hållbarhet, som olika organisationer inkommit med. Studenterna får möjlighet att påverka formatet och vilken typ av case och aktör de ska arbeta med. Själva arbetet sker i grupp, där alla 23 deltar och två veckor senare presenterar sina tankar, förslag och spaningar.

Första caset handlade om att integrera hållbarhet i ekonomie kandidatprogrammet. Deltagarna i Think Tanken tog sig an ämnet i tremannagrupper med idégenerering som första steg och presenterade därefter sina tankar för gruppen som helhet. Sedan fortsätter arbetet med att två personer, case leads, sammanställer idéerna och väljer ut vilka som kan utvecklas vidare, för att slutligen presentera resultaten för utmaningsägaren.

Mångfalden av erfarenhet och perspektiv stärks ytterligare av att mer än dussinet olika nationaliteter finns representerade i gruppen.

Simon Wiklander är studentmedarbetare i Sustainable Future Hub och community coordinator för tankesmedjan. Han fungerar dessutom som länk mellan studenterna och Sustainable Future Hub.

– Jag tror vi kommer ge nya och spännande idéer och perspektiv på företagens utmaningar. Redan vid första tillfället så kändes verkligen energin och kreativiteten i rummet. Det är ovanligt med en så pass diversifierad grupp av människor som ger sig i kast med samma problem. Alla som är med har handplockats på sina studiemeriter, arbetserfarenhet och idéella engagemang. Här finns matematiker, medicinare, en jurist, miljövetare, statsvetare, en från praktisk filosofi, företagsekonomer, nationalekonomer, ekonomihistoriker och några som inriktar sig på utvecklingsstudier, säger Simon.

Initiativet med Think Tanken handlar i lika hög grad om att utveckla studenterna som att inspirera företagen och Simon berättar att det kommit in många intressanta case som de kommer att arbeta med.

Om Sustainable Future Hub

Sustainable Future Hub är ett samverkansnav för studenter, forskare och externa aktörer som fokuserar på ekonomisk och social hållbarhet. Sustainable Future Hub katalyserar projekt och samarbeten där olika aktörer kan arbeta tillsammans i syfte att driva utvecklingen inom hållbarhetsområdet.

Sustainable Future Hub har möjliggjorts genom satsningen av Sparbanksstiftelsen Finn, ägare till Sparbanken Skåne.

Klicka här för att läsa mer om Sustainable Future Hub.

"Case leads" reflekterar

Isabella Träskman sökte till Think Tanken för att hon ville få mer praktisk erfarenhet och är intresserad av klimatstrategier och klimatberäkningar. Hon och Mana Tsunetsugu och är case leads för den första utmaningen, vilket innebär att de ansvarar för att samla gruppens idéer i en facebookgrupp för att sedan sammanställa en presentation för case ägaren. Mana är utbytesstudent från Tokyo och såg Think Tanken som en möjlighet att få diskutera med en mångfald olika människor. Hon ville också få in mer hållbarhet i sina studier och såg det här initiativet som jätteintressant av båda anledningarna.