Två nya projekt inom hållbarhetsinnovation på Ekonomihögskolan

Publicerad: 2023-03-29

De två nya forskningsprojekten leds av Thomas Kalling, professor i Strategi vid Ekonomihögskolan. Båda projekten ligger organisatoriskt inom ramen för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling (SSCEN). I de nya olika forskningsprojekten kommer näringsliv, forskare och studenter jobba mot samma mål: dels att få till stånd en hållbar livsmedelsproduktion och dels utvecklingen av kollektiv mobilitet i städer och regioner.

De två nya forskningsprojekten leds av Thomas Kalling vid Ekonomihögskolan, båda projekten ligger organisatoriskt inom ramen för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling (SSCEN).

Ett ekosystem av forskare, näringsliv och studerande

Projekten, Food och Sustainable Urban Mobility (SUM), behandlar båda den hållbara omställningen och innovation, det första inom livsmedel och det andra kollektiv mobilitet i städer och regioner. I båda projekten samverkar akademin med näringslivet genom flertalet företag och organisationer, även strukturen för projekten är desamma. Thomas Kalling utvecklar:
– Seniora forskare, postdocs och doktorander tar fram frågeställningar tillsammans med näringslivet, och studenterna i projektet bidrar med empiri samtidigt som de får spännande industrinära ämnen för sina masteruppsatser. Studenterna är oerhört viktiga för att vi ska få till helhetsbilden, och dessutom blir det en kvalitetsresa i deras utbildning.

Sammanlagt 28 masterstudenter är involverade i projekten vårterminen 2023. Studenterna är från masterprogrammet International Strategic Management men Thomas hoppas kunna erbjuda studenterna på Ekonomihögskolans övriga masterprogram samma möjlighet nästa år.

– Det finns stort utrymme för utbyte av tankar och perspektiv som bara kan bli bättre av att bjuda in fler. Dessutom är studenterna mycket duktiga generellt på Ekonomihögskolan, bara detta år hade jag hoppats engagera 20 studenter men det slutade med att jag tog in 28 eftersom de alla var så bra. De kommer från mer 10 olika länder, främst inom Europa men också från andra delar av världen, säger Thomas.

Strategi, innovation och nya affärsmodeller

– På livsmedelssidan har vi tittat på övergången från animaliskt till vegetabiliskt protein. Inte bara i frågor om innovation och alternativa råvaror, utan också vilka överväganden företag måste göra när de utvecklas och vilka strategiförändringar det leder till. Det handlar om ekonomi och finansiering, men även internpolitik, helhetsfrågor och nya affärsmodeller, säger Thomas.

Det stora värdet för näringslivets medverkan är den empiriska kunskap de får från att medverka. Thomas fortsätter:

– Vad vi också kan göra är att höja blicken, ta bort skygglappar, hjälpa företagen att se saker i nytt perspektiv. Vi reder ut vad som är brus och vilka affärsmässiga signaler och trender som är äkta. Vad betyder det när tillväxt på en produkt stannar upp? Vad innebär det för konkurrensen? Som strategiforskare kan vi hjälpa företag att se sånt de inte själva tänkt på och uppdatera gamla sanningar.

Samarbete med näringslivet grundar projekten

Gensvaret från näringslivet har varit stort, och en person som engagerat sig är Cecilia Lindström, Head of Open Innovation på Arla. Hon jobbar vanligtvis med produkter och innovation men genom projektet får hon en mer strategisk vinkel.

– Det leder till intressanta frågeställningar för oss; vad ska vi använda våra teknologier till, vilka produkter ska vi göra, hur fångar vi konsumenternas intresse och hur kan vi driva en plant based business, undrar Cecilia.

Hennes och de andra intressenterna från näringslivets del i projektet blir att ge input, men också att påminna studenterna om att verkligheten är mer grå än svartvit. En viktig del för studenterna att få med sig och förhålla sig till. Cecilia säger också att:

– Det är lysande att universitetet vill samarbeta med näringslivet, det gagnar både oss, er och studenterna. Det är verkligen kul att se den öppenheten!

Ekonomihögskolan och LTH etablerade i september 2022 ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling, Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling (SSCEN). Läs mer om centrumet här.

 

Forskningsprojekten SUM och Food i korthet

Båda projekt är del av Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling (SSCEN), finansierat av Sparbanksstiftelsen Finn, ägare till Sparbanken Skåne.

The Sustainable Urban Mobility programme (SUM)

Fokus på viktiga framgångs- och misslyckandefaktorer för städer och regioner när det gäller att utveckla "kollektiv" eller "offentlig" mobilitet. Analysobjekten är städer och angränsande regioner som har varit framgångsrika eller "olyckliga" när det gäller att göra livet och rörligheten i städer och regioner mer livskraftiga, hållbara och effektiva.
SUM beforskar bland annat ekologisk och social hållbarhet, inklusive stads- och regionplanering och arkitektur. Energieffektivitet, minskat koldioxidavtryck och mobilitet med urban integration är beroende variabler jämte hållbar finansiering. Estetik och attraktivitet i stadsplanering och arkitektur är också en del av projektet.

Medverkande företag: Afry, Ericsson, Fojab, Region Skåne, Skanska, Skånetrafiken

Food

Fokus på livsmedelsindustrins breddning från animaliska produkter till vegetabiliska. Det finns ekologiska fördelar med alternativa proteinkällor men denna diversifiering sker inte i en handvändning. Produktutveckling, investering och finansiering, osäkerhet och risk, affärsmodellsutveckling, positionering, strategiimplementering med mera är helt centrala frågeställningar.
Inom programmet studeras även processutveckling, särskilt sådant som är kopplat till cirkularitet.

Medverkande företag: Arla, Oatly, Tetra Pak, IUC Syd, Livsmedelsakademin, Packbridge

Kontakt

Thomas Kalling

Thomas Kalling

Professor, Strategi, Företagsekonomiska institutionen

thomas.kalling@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 46 38

Thomas Kallings profil i Lunds universitets forskningsportal

Vill du veta mer om kollektiv rörlighet i städer?

Under Hållbarhetsveckan 2023 arrangerar Ekonomihögskolan i samarbete med LTH ett seminarium på temat.

Cyklister i stad.

Transformation Towards Sustainable Collective Mobility in Cities and Regions

PLATS Crafoordsalen och Online
TID 08:00-10:00
SPRÅK Engelska
Kräver föranmälan

Sättet vi rör oss och pendlar i våra städer förändras ständigt, drivet av vårt behov av levande gemensamma utrymmen och en vilja att minska vårt koldioxidavtryck. Nya transportmedel och effektiva system för rörlighet är nyckeln till att utveckla framtidens socialt hållbara städer. Följ med på ett samtal och en frågestund med företagsrepresentanter för denna omvandlingsprocess och forskare från Handelshögskolan och Lunds Tekniska Högskola.
Läs mer och anmäl dig till eventet här (lusem.lu.se)