Vid strömavbrott

viktig information för ekonomihögskolans studenter vid strömavbrott

Vid ett eventuellt strömavbrott gäller nedan rutiner på Ekonomihögskolan.

Foto: Unsplash/Andrey Metelev.

Den grundläggande regeln är att det inte går att vistas i Ekonomihögskolans lokaler om strömmen av någon anledning brutits. Ventilation och värme upphör att fungera och nödbelysningen i trappor och korridorer fungerar bara under en begränsad tid.

Vid strömavbrott ska alla studenter och all personal:

  • Lämna våra lokaler omgående (även vid salstentamen, nytt tentamenstillfälle kommer att erbjudas.
  • Inte åka hiss.

Viktigt att veta:

  • Man kan alltid kan ta sig ut ur rum, salar och hus vid strömavbrott.
  • Universitetets larmnummer: +46 46 22 20 700. (Finns även på baksidan av LU-kortet.)
  • Om inget annat anges kan vi återgå till jobb och studier nästföljande vardag.

 

Effektbrist

Just nu (dec. 2022) råder det viss risk för så kallad effektbrist och om det skulle uppstå kan resultatet bli strömavbrott. Rutinerna är alltid desamma vid strömavbrott, oavsett om det uppstått på grund av effektbrist eller av andra anledningar.

Effektbrist= otillräckligt med el för att möta förbrukningen i Sverige eller inom något av de fyra elområden som Sverige är uppdelat i.

  • Om en varning för effektbrist utfärdas, kan Svenska Kraftnät beordra nätägaren att stänga strömmen med 15 minuters varsel. 
  • Störst risk för bortkoppling är det 8–11 på morgonen och 17–19 på kvällen, när förbrukningen är som störst.
  • Hur länge bortkopplingen varar är osäkert men det kan röra sig om flera timmar.

Källor: Svenska Kraftnät och Medarbetarwebben på LU

Kontakt

Ludvig Nybogård
Vaktmästare

ludvig.nybogard@service.lu.se
Telefon: +46 46 222 96 97
Rum: EC1:120

Ludvig Nybogård
Senast uppdaterad: 2022-12-22