Om oss i korthet

Fakta och siffror om Ekonomihögskolan

Utbildning

 • Fyra utbildningsprogram på grundnivå, varav två på engelska.
 • Ca 270 fristående kurser.
 • 14 magister- och masterprogram inklusive fyra double degree-program.
 • 4293 helårsstudenter år 2021.

Internationellt studentutbyte (2022)

 • 627 nominerade utresande studenter från Ekonomihögskolan.
 • 352 inresande studenter från andra länder genom Ekonomihögskolans avtal.
 • Fler än 130 partneruniversitet över hela världen.

Forskarutbildning

 • Forskarutbildning inom sju ämnesdiscipliner.
 • 81,4 forskarstuderande (heltidsekvivalenter).
 • 15–20 disputationer varje år.

Personal

Medarbetare uttyckt i heltidsekvivalenter år 2021: 335.

Lärarpersonalen fördelas enligt följande:

 • 37 professorer
 • 90 lektorer
 • 21 adjunkter
 • 34 övriga lärare/forskare

Ekonomi

Ekonomihögskolans intäkter år 2021: 431,8 Mkr.

Vill du veta mer om Lunds universitet?

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 44 000 studenter och 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Senast uppdaterad: 2022-05-11