lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Om oss i korthet

Fakta och siffror om Ekonomihögskolan 2016

Utbildning

 • Två utbildningsprogram på grundnivå1
 • Ca 550 kurser
 • 14 magister- och masterprogram inklusive ett double degree-program tillsammans med Universidad Carlos III de Madrid och University of Groningen.
 • 3630 helårsstudenter år 2016

Internationellt studentutbyte 2016

 • 279 utresande studenter från Ekonomihögskolan
 • 325 inresande studenter från andra länder
 • 107 partneruniversitet över hela världen

Forskarutbildning

 • Forskarutbildning inom sju ämnesdiscipliner
 • 94 forskarstuderande (heltidsekvivalenter)
 • Cirka 15 disputationer varje år

Personal

Medarbetare uttyckt i heltidsekvivalenter år 2016: 325

Lärarpersonalen fördelas enligt följande:

 • 36 professorer
 • 78 lektorer
 • 24 adjunkter
 • 35 övriga lärare/forskare

Ekonomi

Ekonomihögskolans intäkter år 2016: 372 Mkr


1. Avser Ekonomie kandidatprogrammet och Systemvetenskapliga kandidatprogrammet. Många av våra studenter läser på Politices kandidatprogrammet samt Kandidatprogrammet i praktisk filosofi och ekonomi (PPE), där nationalekonomi utgör ett valbart huvudområde. Hösten 2017 lanserar vi även ett nytt internationellt kandidatprogram, BSc in International Business.

Ladda ner och läs mer

I publikationerna nedan finner du mer information om Ekonomihögskolan och Lunds universitet.