Om oss i korthet

Fakta och siffror om Ekonomihögskolan

Utbildning

 • Fyra utbildningsprogram på grundnivå, varav två på engelska
 • Ca 270 fristående kurser
 • 13 magister- och masterprogram inklusive fyra double degree-program.
 • 3744 helårsstudenter år 2019

Internationellt studentutbyte 2018

 • 287 utresande studenter från Ekonomihögskolan
 • 299 inresande studenter från andra länder
 • 131 partneruniversitet över hela världen

Forskarutbildning

 • Forskarutbildning inom sju ämnesdiscipliner
 • 182 forskarstuderande (heltidsekvivalenter)
 • 15–20 disputationer varje år

Personal

Medarbetare uttyckt i heltidsekvivalenter år 2019: 353

Lärarpersonalen fördelas enligt följande:

 • 40 professorer
 • 85 lektorer
 • 22 adjunkter
 • 46 övriga lärare/forskare

Ekonomi

Ekonomihögskolans intäkter år 2019: 408 Mkr

Vill du veta mer om Lunds universitet?

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Senast uppdaterad: 2020-04-06