lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Ledning och organisation

Ekonomihögskolan är en fakultet inom Lunds universitet. Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Styrelsen har det samlade ansvaret och tillsammans med ledningen drar man upp riktlinjer för Ekonomihögskolans verksamhet och driver det strategiska utvecklingsarbetet.

Verksamheten leds av rektor Fredrik Andersson, prorektor Kristina Eneroth, vicerektor Frédéric Delmar samt kanslichef Alf Rosenbäck.

Som stöd för ledningens strategiska arbete finns en rådgivande kommitté som består av representanter från näringsliv och offentlig förvaltning samt forskare vid Ekonomihögskolan.

Verksamheten är organiserad i sex ämnesinstitutioner, två forskningsinstitut, två stiftelser samt ett bibliotek och ett kansli.

Holger Crafoords Ekonomicentrum

Holger Crafoords Ekonomicentrum utgör hemvisten för skolans studenter, forskare och övrig personal tillsammans med Ideon Alfa 1, och har tillkommit genom donationer från Crafoordska stiftelsen i Lund.

Läs mer om Ekonomicentrum