Forskningskommittén

Forskningskommittén verkar som ett stöd för Ekonomihögskolans ledning och fakultetsstyrelsen i frågor som rör forskning och forskningsinfrastruktur av relevans för fakulteten som helhet.

Forskningskommittén består av representanter från fakultetens institutioner och centrumbildningar. Studenterna utser en representant, vanligen en forskarstuderande. För närvarande leds kommittén av prorektor Maria Stanfors.

Ledamöter 2023

Ordförande
Maria Stanfors, prorektor Ekonomihögskolan

Ledamöter
Niklas Arvidsson, Institutionen för handelsrätt
Martin Dribe, Centrum för ekonomisk demografi
Jonas Helgertz, Ekonomisk-historiska institutionen
Ester Barinaga, Företagsekonomiska institutionen
Ulf Johansson, Centrum för handelsforskning
Diamanto Politis, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship
Christina Keller, Institutionen för informatik
Petter Lundborg, Nationalekonomiska institutionen
Krzysztof Podgórski, Statistiska institutionen
Fredrik Wilhelmsson, Agrifood

Studeranderepresentanter
David Sandberg, Nationalekonomiska institutionen
Pelle Almgren, Nationalekonomiska institutionen (suppleant)

Sekreterare
Margareta Dackehag, kvalitetssamordnare

Möten VT 2023

7 mars 14:15-16
23 maj 10:15-12

Kontakt

Margareta Dackehag
Kvalitetssamordnare

margareta.dackehag@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 34 14, +46 79 098 47 42
Rum: EC3:307

Margareta Dackehag