Forskningskommittén

Forskningskommittén verkar som ett stöd för Ekonomihögskolans ledning och fakultetsstyrelsen i frågor som rör forskning och forskningsinfrastruktur av relevans för fakulteten som helhet.

Forskningskommittén består av representanter från fakultetens institutioner och centrumbildningar. Studenterna utser en representant, vanligen en forskarstuderande. För närvarande leds kommittén av prorektor Maria Stanfors.

Ledamöter

Ordförande
Maria Stanfors, prorektor Ekonomihögskolan

Ledamöter
Niklas Arvidsson, Institutionen för handelsrätt
Martin Dribe, Centrum för ekonomisk demografi
Kerstin Enflo, Ekonomisk-historiska institutionen
Merle Jacob, Företagsekonomiska institutionen
Ulf Johansson, Centrum för handelsforskning
Thomas Kalling, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship
Christina Keller, Institutionen för informatik
Petter Lundborg, Nationalekonomiska institutionen
Krzysztof Podgórski, Statistiska institutionen
Fredrik Wilhelmsson, Agrifood

Studeranderepresentant
Steve Berggren-Clausen, Nationalekonomiska institutionen
Kajsa Ganhammar, Nationalekonomiska institutionen

Kontakt

Charlina Lunvald
Sekreterare i Forskningskollegiet

charlina.lunvald@fek.lu.se
Tel. +46 46 222 41 73

Senast uppdaterad: 2022-06-23