Kommitté för jämställdhet och likabehandling

Kommittén för jämställdhet och likabehandling har under fakultetsstyrelsen ansvar för att universitetets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald (PE 2011/177) implementeras och efterlevs inom fakulteten, samt att åtgärder angivna i fakultetens jämställdhetsplan respektive likabehandlingsplan implementeras i verksamheten. Vidare ska nämnden stödja och sprida kunskap om jämställdhet och lika villkor och informera om det jämställdhets- och likabehandlingsarbete som bedrivs vid fakulteten, föreslå och initiera olika åtgärder samt samordna resultatuppföljning.

Kommittén består av en ordförande, en arbetsgivarrepresentant (lärare alt. TA) för varje institution/motsvarande, samt tre studeranderepresentanter. Vidare har personalorganisationerna rätt att utse vardera en företrädare som ledamot i kommittén.

En majoritet av ledamöterna ska vara lärare.

Ordförande och arbetsgivarrepresentanter utses av Fakultetsstyrelsen.

Ordförande

Kristina Artsberg, Företagsekonomiska institutionen

Ledamöter

Ellen Hillbom, Ekonomisk-historiska institutionen
Niklas Hallberg, Företagsekonomiska institutionen
Cécile Brokelind, Institutionen för handelsrätt
Miranda Kajtazi, Institutionen för informatik
Åsa Hansson, Nationalekonomiska institutionen
Jakob Bergman, Statistiska institutionen

Tre studeranderepresentanter

Senast uppdaterad: 2021-02-11