lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Prefekter och föreståndare

Centrum för ekonomisk demografi
Martin Dribe
martin.dribe@ekh.lu.se
Telefon: 046-222 46 77

Ekonomisk-historiska institutionen
Mats Olsson
mats.olsson@ekh.lu.se
Telefon: 046-222 31 18

Företagsekonomiska institutionen
Thomas Kalling
thomas.kalling@fek.lu.se 
Telefon: 046-222 98 50

Institutet för livsmedelsekonomisk analys (Agrifoods Economics Centre)
Fredrik Wilhelmsson
fredrik.wilhelmsson@agrifood.lu.se
Telefon: 046-222 07 96

Institutionen för handelsrätt
Andreas Inghammar
andreas.inghammar@har.lu.se
Telefon: 046-222 33 64

Institutionen för informatik
Niklas Holmberg
nicklas.holmberg@ics.lu.se
Telefon: 046-222 80 29

Nationalekonomiska institutionen
Håkan Jerker Holm
hj.holm@nek.lu.se
Telefon: 046-222 95 51

Statistiska institutionen
Krzysztof Nowicki
krzysztof.nowicki@stat.lu.se
Telefon: 046-222 89 18