lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan

Ekonomihögskolan leds av en styrelse med ansvar för hela verksamheten. Ekonomihögskolans styrelse är beslutande och beredande organ för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom Ekonomihögskolans verksamhetsområde samt ansvarig för områdets administrativa uppgifter avseende ekonomi, organisation, anställningar, personal och kontaktverksamhet.

Ordförande
John Abrahamson (Dr h.c.), Senior Banker, SEB

Ledamöter
Fredrik Andersson, professor, rektor
Kristina Eneroth, docent, prorektor, stf. ordförande
Joakim Gullstrand, professor, Nationalekonomiska institutionen
Caroline Hellström, universitetsadjunkt, Företagsekonomiska institutionen
Tomas Hellström, professor, Företagsekonomiska institutionen
Lena Henningsson, VD, StableTable Scandinavia AB
Nicklas Holmberg, universitetslektor, Institutionen för informatik
Pernilla Johansson, chefsekonom, Handelskammaren
Astrid Kander, professor, Ekonomisk-historiska institutionen
Krzysztof Podgórski, professor, Statistiska institutionen
Ulrika Wennersten, universitetslektor, Institutionen för handelsrätt
Annamaria Westregård, docent, Institutionen för handelsrätt
Linda Öberg, webbkoordinator, Institutionen för informatik

Företrädare för studenter
Pol Campos Mercade, Lunds doktorandkår
Cindy Grahn, Lundaekonomernas studentkår
Felicia Jönsson, Lundaekonomernas studentkår

Företrädare för anställda med närvaro- och yttranderätt
Göran Anderson, SACO
Katarina Larsdotter Wendel, OFR/S
Maria Lindberg, SEKO

Övriga
Alf Rosenbäck, kanslichef
Sara Novakov, ekonomichef

Kontakt

Charlina Lunvald
Styrelsens sekreterare

charlina.lunvald@fek.lu.se
Telefon: 046-222 41 73