lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden ska bereda ärenden och avge förslag vid anställning av professor, adjungerad professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor samt antagning till oavlönad docent.

Nämnden ska bestå av en ordförande, tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter. Därutöver ska utses två lärarsuppleanter samt studerandesuppleanter. Fakultetsstyrelsen utser, med undantag av studeranderepresentanter, ledamöter i lärarförslagsnämnden. En av lärarrepresentanterna ska utses som vice ordförande.

Ledamöter

Anders Nilsson, ordförande
Kristina Eneroth, vice ordförande
Sven Carlsson
Caroline Wigren-Kristofersson

Suppleanter:
Jerker Holm
Annamaria Westregård

Doktorandrepresentant

TBA

Studeranderepresentanter

TBA

 

Kontakt

Ingela Brandt
Fakultetskoordinator
Telefon: +46 46 222 38 25
ingela.brandt@har.lu.se