Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SSCEN:s hållbarhetspris för examensarbeten 2024

Sparbanken Skånes Center for Sustainable Enterprising (SSCEN) vid Lunds universitet och Sparbanksstiftelsen Finn delar ut ett årligt uppsatspris, SSCEN Sustainability Prize for Master’s Theses, för att uppmuntra ekonomi- och ingenjörsstudenter att bidra med värdefull kunskap om hur vi kan skapa en hållbar omställning.

Värdefull kunskap om hur vi kan skapa en hållbar omställning behövs för att leda till handlingskraftig förändring. Dagligen nås vi av skrämmande nyheter om komplexa och sammanlänkande kriser. Från IPCC:s och IPBES rapporter kommer uppmaningar om att det brådskar att lösa utmaningarna med klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det finns ett akut behov av att förena våra krafter för att hitta vägar till en effektiv, rättvis och inkluderande hållbarhetsomställning. Med detta pris vill vi uppmuntra ekonomi- och ingenjörsstudenter att bidra med sin kunskap och inspiration till förändring. I korthet omfattar priset: 

  • Studenter inom företagsekonomi och ingenjörsvetenskap som har skrivit en magisteruppsats med fokus på hållbarhet är behöriga att ansöka om priset.
  • Priset (25 000 kr vardera) belönar såväl en uppsats skriven vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (LUSEM) som en uppsats skriven vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Kriterier för bedömning

Uppsatsen vara skriven inom ramarna för en masterexamen i företagsekonomi vid LUSEM eller ingenjörsvetenskap vid Tekniska fakulteten. Examensarbetet ska slutföras under perioden 1 september 2023 till 31 augusti 2024 och behandla ämnen relaterade till hållbar utveckling, såsom omställning och innovativ policyutveckling, privata och offentliga organisationer, värdekedjor, industrier, teknik och det finansiella systemet.

Följande aspekter står i fokus i bedömningsprocessen:

  • Originalitet
  • Akademisk kvalitet
  • Bidrag till ämnena ekonomiska studier och/eller ingenjörsstudier   
  • Forskningsrelevans och bidrag till forskningsfronten relaterad till hållbarhet och den pågående omvandlingen
  • Relevans och praktiska konsekvenser för samhället i stort, inklusive beslutsfattande, näringsliv, organisationer, individer och det finansiella systemet

Nomineringsprocess

Uppsatsen ska nomineras av handledaren eller examinatorn. Uppsatsen ska vara godkänd under perioden 1 september 2023 till 31 augusti 2024. Vid nomineringstillfället ska uppsatsen vara plagiatkontrollerad och uppladdad i fulltext i respektive institutions publika avhandlingsdatabas (DiVA eller liknande). Nomineringar görs genom att fylla i nomineringsformulär före den 20 september 2024. 

Nominerningsformulär SSCEN Sustainability Prize for Master's Theses 2024 (på engelska) – ungpd.com

Jury och bedömningsprocess

Den rådgivande kommittén för Sparbanken Skånes Center for hållbar näringslivsutveckling, SSCEN, fungerar som jury och kommer att bedöma de nominerade uppsatserna. Förutom representanter från Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanken Skåne, LTH och LUSEM består juryn av representanter från näringslivet och den civila samhällssektorn.

Priset 

Vinnarna av SSCEN Sustainability Prize for Master Theses kommer att tillkännages på SSCEN:s, LUSEM:s, LTH:s, Sparbanksstiftelsen Finns och Sparbanken Skånes webbsidor under hösten 2024. Priset delas ut i form av två stipendier om vardera 25 000 kronor. Som en del av priset kommer författarna till de belönade avhandlingarna att bjudas in av Sparbanken Skåne för att presentera sina resultat och diskutera sin syn på hur transformationsutmaningar kan lösas. Författarna till de prisbelönta uppsatsen kommer att bjudas in till en prisceremoni som anordnas av SSCEN och i närvaro av Sparbanken Skåne, Sparbanksstiftelsen Finn och SSCENs rådgivande kommitté.

Sparbanksstiftelsen Finn är partner till priset

SSCEN:s hållbarhetspris för masteruppsatser i företagsekonomi och ingenjörsvetenskap delas ut i samarbete med Sparbanksstiftelsen Finn som har möjliggjort finansieringen.

Nominera till hållbarhetspris

Handledare eller examinator kan nominera uppsats skriven inom ramarna för en masterexamen före den 20 september 2024. 

Nominerningsformulär SSCEN Sustainability Prize for Master's Theses 2024 (på engelska) – ungpd.com