Samverkansinitiativ

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet samverkar med näringsliv och offentlig verksamhet på flera olika sätt.

En av universitetets uppgifter är att bidra till lösningar av centrala samhällsutmaningar. För att lyckas med detta krävs breda tvärvetenskapliga samarbeten inom akademin i samverkan med verksamheter utanför universitetet.

I februari 2021 tog Ekonomihögskolan initiativ till tre institut. Syftet är att markera närvaron av fakulteten i områden av aktualitet och samhällelig betydelse.