Samverkansinitiativ

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet samverkar med näringsliv och offentlig verksamhet på flera olika sätt.

En av universitetets uppgifter är att bidra till lösningar av centrala samhällsutmaningar. För att lyckas med detta krävs breda tvärvetenskapliga samarbeten inom akademin i samverkan med verksamheter utanför universitetet.

I februari 2021 tog Ekonomihögskolan initiativ till tre institut. Syftet är att markera närvaron av fakulteten i områden av aktualitet och samhällelig betydelse.

Läs mer om våra institut här

Ekonomihögskolans forskare har även deltagit i några av Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ. Ett av dem, Enhanced Value Relevance And Credibility of Sustainability Information (EVRACSI), drivs av forskare från Ekonomihögskolan.

Läs mer om samerkansinitaitivet EVRACSI

Senast uppdaterad: 2021-05-27