Institute for Innovation Management

innovation och företagande

The Institute for Innovation Management är värd för forskare från olika discipliner och företag från alla branscher som är intresserade av utmaningar och möjligheter i samband med innovation.

För oss tolkas begreppet innovation i vidast möjlig mening: det innebär att man introducerar något nytt i etablerade strukturer för att vara bättre förberedd för framtiden. I ett affärssammanhang kan det betyda strategisk förändring, entreprenörskap, tekniska förändringar, FoU, framgångsrik introduktion av en ny produkt och andra saker kopplade till förändring.

Vid Institute for Innovation Management vill vi bli ledande när det gäller att förstå och hantera dessa utmaningar för att framgångsrikt hantera en innovativ framtid i samhälle och företag. Här samlas forskare från olika discipliner och ledare från företag i olika branscher för att lära sig mer om vad som händer i samhället och hur man organiserar och investerar för att utforska möjligheter och mildra risker i detta sammanhang.

Vi driver gemensamma forskningsprojekt, organiserar evenemang och möten mellan företag, forskare och studenter och vi erbjuder skräddarsydda utbildningsprogram – allt med ambitionen att förbättra vårt sätt att hantera innovation och samhällets framsteg.

Läs mer om institutets verksamhet på våra engelska webbsidor

Kontakt

Thomas Kalling
Professor

thomas.kalling@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 46 38
Rum: Alfa 5,6 rum B437

Thomas Kalling

Lottie Norrsén
Näringslivskoordinator

lottie.norrsen@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 68 21, +46 70 424 83 21
Rum: Alfa1:1065

Lottie Norrsén
Senast uppdaterad: 2022-01-24