Om Ekonomihögskolans institut

Initiativ för aktuella och samhällsviktiga områden

Ekonomihögskolans institut är initiativ för att markera närvaron av fakulteten i områden av aktualitet och samhällelig betydelse. Dagens tre institut startade 2021 och är ettåriga, med möjlighet till förlängning.

Instituten finansieras av rektorsmedel. Målet är att instituten även kan få externt stöd och erkännande, och att de kommer att stärka verksamheten inom fakulteten. Internt och externt mervärde är viktiga resultat, i form av samarbetsprojekt med externa intressenter, av evenemang och seminarier och i andra aktiviteter med hög synlighet och genomslagskraft.

Instituten fungerar också som ett experiment i organisatorisk variation. De kan sprida sig, förändras eller avslutas. De ersätter inte eller kolliderar med avdelningar och forskningscentra. De fungerar istället som ytterligare åtgärder för snabba och avgörande svar på områden som spänner över disciplinära och organisatoriska gränser. De tre instituten fungerar som en början.

Ett av instituten omfattar offentliga angelägenheter, hur gemensamma intressen formuleras och hanteras av staten och offentliga organisationer. En annan omfattar hållbarhet, och hur företag och ekonomi påverkar och påverkas av de justeringar och anpassningar som klimatkrisen medför. Ännu en täcker innovation, hur ekonomier förändras och omvandlas, och hur företag utvecklas och anpassar sig i en föränderlig ekonomi.

Således ska Ekonomihögskolans institut fungera som katalysatorer för våra kärnaktiviteter. Deras exakta form kommer att variera och de kommer att ha olika fokus. De är alla symboler för Ekonomihögskolans övergripande ambition att göra skillnad. På riktigt.

Mats Benner, rektor vid Ekonomihögskolan
April 2021

 

Kontaktuppgifter

Mats Benner, rektor, professor
mats.benner@ehl.lu.se
Tel. 046-222 76 20

Institute for Public Affairs
Louise Bringselius, Docent
louise.bringselius@fek.lu.se
Tel. 046-222 02 51, 0708-33 00 30

Institute for Innovation Management
Thomas Kalling, professor
thomas.kalling@fek.lu.se
Tel. 046-222 46 38

Institute for Sustainable Impact
Susanne Arvidsson, Docent
susanne.arvidsson@fek.lu.se
Tel. 046-222 79 81