Omvänt mentorskap

Genom sustainable Future hub:s studentnätverk

Syftet - En ömsesidig ögonöppnare

Syftet med det omvända mentorskapet är att yrkesverksamma från näringslivet och organisationer (adepter) får träffa studenter (mentorer) med intresse och erfarenhet av hållbarhetsarbete, för att under en termin utbyta erfarenheter och idéer om hållbarhet och hållbar utveckling. Den yrkesverksamma får möjlighet lyssna och inspireras av en ny generations röst, idéer och tankar och samtidigt får värdefull återkoppling på hållbarhetsutmaningar från den egna verksamheten. Studenten får förutom ett utökat professionellt nätverk en inblick i en verksamhet och dess hållbarhetsutmaningar.
 

I would certainly recommend participation in the programme. The world is moving so fast and anyone wanting to stay relevant need to stay in touch with their desire to learn new things and adopt to new realities. I believe participation in the Reversed Mentorship programmme strengthen that mindset.

Karl Orrling, Regional Finance Director at Alfa Laval

Frågor och svar om det Omvända mentorskapet

Vem kan delta?

Möjligheten att delta som mentor är öppen för studenter inom Sustainability Future Hub:s studentnätverk. Studenter från alla nivåer och fakulteter vid Lunds universitet är välkomna att ansöka till nätverket!

Det omvända mentorskapet riktar sig även till yrkesverksamma t ex ledare med intresse för hållbarhet, som vill få ett värdefullt utbyte med ambitiösa studenter från ett högt rankat universitet.

Vad kan jag som student få ut av att delta?

Som studentmentor får du möjlighet att påverka näringslivet och yrkesverksamma genom att dela med dig av dina tankar och kunskaper i hållbarhetsfrågorna. Du får en inblick i hur affärsverksamheten fungerar samtidigt som du utvidgar ditt professionella nätverk och kan tillämpa dina kunskaper i verkliga sammanhang och frågor. Du kommer att träffa en hållbart orienterad yrkesverksam person och därmed lära dig om ett visst företag och bransch, samt får möjlighet att dela dina egna idéer och åsikter.

Vad kan jag som yrkesverksam få ut av att delta?

Du får den unika möjligheten att under en termin regelbundet träffa en student med ett stort intresse för hållbarhet, som kan ge dig intressanta perspektiv och förutsättningar för en hållbar affärsverksamhet. Förutom möjligheten att få ta del av studentens förväntningar om framtida potentiella arbetsgivare, kommer du också att få chansen att diskutera och lära dig om på vilket sätt som hållbarhet är viktig för nästa generationen. Sustainable Future Hub:s studentnätverk består av studenter från olika studiebakgrunder och nationaliteter, vilket innebär att det finns en bred blandning av erfarenheter och kunskaper inom hållbarhetsområdet. 

Vad är kopplingen till hållbarhet?

Det omvända mentorskapet erbjuder en bro mellan generationer och sektorer genom att koppla ihop likasinnade individer med olika erfarenheter, kunskaper och insikter om hållbarhet. Tillsammans fungerar den unika blandningen av kompetenser som en grund för att konkret ta itu med de frågor och utmaningar som vi i världen står inför idag. Som adept kan du ta med dig en hållbarhetsrelaterad utmaning från ditt eget företag eller organisation att diskutera med din mentor.

Hur mycket tid behöver jag avsätta för att delta?

Fyra till fem träffar under en termin. 

Vilket språk används?

Det omvända mentorskapet hålls främst på engelska då Sustainable Future Hub:s studentnätverk består av såväl intrenationella som svenska studenter.

Sofia Livman och Juan Ocampo, studenter från Sustainable Future Hub:s studentnätverk och tidigare deltagare i det omvända mentorskapet.

Tidigare och nuvarande deltagare

Följande företag har hittills deltagit i det Omvända mentorskapet:

  • Alfa Laval
  • Arkitema
  • SEB
  • Vega

Fyra globala startups från två av UNOPS globala innovationscenter: UNOPS GIC Japan i Kobe, Japan och UNOPS GIC Sweden på Ideon Science Park i Lund har också deltagit:

  • Magab (Sweden)
  • Non-polluting dyeing project (China)
  • Save Veggy (Sweden)
  • SEB (Sweden)
  • Solar SEED (USA)
  • VEGA (Sweden)
Senast uppdaterad: 2021-12-16