Sustainable Future Hub:s studentnätverk

Sustainable Future Hub:s studentnätverk är en grupp av 30 svenska och internationella studenter utvalda från olika fakulteter och utbildningsnivåer vid Lunds universitet.

Studenterna har både teoretiska och praktiska erfarenheter inom hållbarhetsområdet, de är extremt drivna och tillsammans skapar vi aktuella hållbarhetsprojekt. Ett exempel är Trendspaning inom hållbarhet tillsammans med forskare, företag och organisationer. Ett annat exempel är vårt Omvända mentorskap, där vi matchar studenter med representanter från företag eller organisationer för ömsesidigt lärande för en mer hållbar framtid.

Al Amin Sardar

Al-Amin Sardar

Magisterstudent, Internationell utveckling och management (LUMID)
LinkedIn-profil

Alejandro Aristi Capetillo

Alejandro Aristi Capetillo

Magisterstudent, Innovation och global hållbar utveckling
Ansvarsområde i studentnätverket: Lokal valuta som ett incitament för hållbarhet
LinkedIn-profil

Alisa Chabanyuk

Alisa Chabanyuk

Magisterstudent, Innovation och global hållbar utveckling
LinkedIn-profil

Anastasia Kapodistria

Anastasia Kapodistria

Magisterstudent, Strategisk kommunikation
LinkedIn-profil

Annika Drube

Annika Drube

Magisterstudent, Miljö- och hållbarhetsvetenskap (LUMES)
LinkedIn-profil

Brakeley Bryant

Brakeley Bryant

Magisterstudent, Innovation och global hållbar utveckling
LinkedIn-profil

Catarina Santos

Catarina Santos

Magisterstudent, Tillämpad kulturanalys
LinkedIn-profil

Cecilia Cedlof

Cecilia Cedlöf

Magisterstudent, Management (MIM)
LinkedIn-profil

Claudia Manzo

Claudia Manzo

Magisterstudent, Management (MIM)
LinkedIn-profil

Els Heile

Els Heile

Magisterstudent, Mänskliga rättigheter
Ansvarsområde i studentnätverket: 
Digital coffee with researcher

LinkedIn-profil

Frank Schönberg

Frank Schönberg

Magisterstudent, Innovation och global hållbar utveckling
LinkedIn-profil

Harmke Lüken

Harmke Lüken

Magisterstudent, Innovation och global hållbar utveckling
Ansvarig för studentnätverket
LinkedIn-profil

Jannick Leukers

Jannick Leukers

Magisterstudent, Miljöstrategisk styrning
LinkedIn-profil

Joel López

Joel López

Magisterstudent, Hållbar stadsgestaltning vid LTH
LinkedIn-profil

Jonas Kreutzer

Jonas Kreutzer

Magisterstudent, Innovation och global hållbar utveckling
LinkedIn-profil

Juan Ocampo

Juan Ocampo

Forskarstudent inom entreprenörskap, specialisering lokala valutor, vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och en del av Agenda 2030 Forskarskola vid Lunds universitet
LinkedIn-profil

Judith Baeta

Judith Baeta

Magisterstudent, Innovation och global hållbar utveckling
LinkedIn-profil

Katharina Mollers

Katharina Möllers

Kandidatstudent, Ekonomi & samhälle
LinkedIn-profil

Kristborg Sóley Þráinsdóttir

Kristborg Sóley Þráinsdóttir

Magisterstudent, Miljö- och hållbarhetsvetenskap (LUMES)
LinkedIn-profil

Lisa Dalklint

Lisa Dalklint

Kandidatstudent, Politik & ekonomi
LinkedIn-profil

Luisa Franzen

Luisa Franzen

Magisterstudent, Entreprenörskap & innovation
LinkedIn-profil

Luise Hülsmann

Luise Hülsmann

Magisterstudent, Miljö- och hållbarhetsvetenskap (LUMES)
LinkedIn-profil

Md Golam Kibria

Md Golam Kibria

Magisterstudent, Hållbar service management
LinkedIn-profil

Meera Saskia Damaraju

Meera Damaraju

Magisterstudent, Ekonomi, specialisering finans och ekonometri
LinkedIn-profil

Miriam Cavazos

Miriam Cavazos

Magisterstudent, Ekonomi
LinkedIn-profil

Nicola Parfitt

Nicola Parfitt

Kandidatstudent, Biologi
LinkedIn-profil

Oleksandra Kudrytska

Oleksandra ”Sasha” Kudrytska

Magisterstudent, Internationell utveckling och management (LUMID)
LinkedIn-profil

Sarah Wolfe

Sarah Wolfe

Kandidatstudent, Kemiteknik
LinkedIn-profil

Sofia Livman

Sofia Livman

Kandidatstudent, International Business
Ansvarsområde i studentnätverket: 
Omvänt mentorskap
LinkedIn-profil

Sofie Errendal

Sofie Errendal

Magisterstudent, Miljö- och hållbarhetsvetenskap (LUMES)
Ansvarsområde i studentnätverket:  
Trendspaning inom hållbarhet

LinkedIn-profil

Tsai Jung Tzu

Tsai Jung Tzu

Magisterstudent, Hållbar service management
Ansvarsområde i studentnätverket: 
Rekrytering av nya studenter till Sustainable Future Hub:s studentnätverk

LinkedIn-profil

William Paladino

William Paladino

Magisterstudent, Konst, specialisering visuell kultur
LinkedIn-profil

 

Vill du trendspana inom hållbarhet om oss?

Gå med i vår Facebookgrupp tillsammans med Sustainable Future Hub:s nätverk av studenter, forskare, representanter från företag och organisationer!
 

Senast uppdaterad: 2021-03-10