Vidareutbildning

EFL – Akademin mitt i näringslivet

EFL är en icke-vinstdrivande stiftelse där forskare och lärare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet föreläser.

EFL:s verksamhet grundar sig på tanken om nära relationer mellan näringsliv och universitet. Idag finns ett regionalt nätverk mellan högskolan och drygt nittio företag och organisationer i södra Sverige. Genom detta nätverk utvecklas dels kompetensen hos enskilda individer och företag, dels företagandet såsom ämne och disciplin.

Senast uppdaterad: 2019-01-14