Fråga en student

Vill du veta mer om oss? Prata med en av våra studentambassadörer för att få en inblick i hur det är att bo och studera i Lund. Du kan till exempel fråga om:

  • Varför läser du det du läser?
  • Hur är det att läsa på universitetet?
  • Varför valde du att läsa i Lund?
  • Hur hittade du din bostad?
  • Vad vill du jobba med?
  • Vad gör du på fritiden?

Svenska och internationella studenter

Ekonomihögskolan har två grundprogram på svenska, och två på engelska. Utöver det har vi fjorton internationella magister- och masterprogram. Om studenter läser Ekonomie kandidatprogrammet eller Systemvetenskapliga kandidatprogrammet kan du skriva på svenska. För övriga program behöver du skriva på engelska. 

Senast uppdaterad: 2020-08-28