Ansökan och antagning

Forskarutbildning vid Ekonomihögskolan

Ansökan till forskarutbildning sker direkt till den institution du är intresserad av att bedriva forskarstudier vid. Såväl förfarande som tider för ansökan varierar mellan institutionerna.

Doktorspromotionen i Lunds domkyrka

Behörighet och förkunskaper

Grundläggande behörighet för studier på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom finns särskilda behörighetskrav för varje ämne. Som regel ska man ha läst minst 90 hp i det ämne som man vill forska inom.

Läs mer om behörighet i respektive allmän studieplan.

Relaterad information

Föreskrifter för forskarutbildningen vid Ekonomihögskolan ger information om bland annat antagning och studiefinansiering, behörighet, studieplaner och mera.

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå inom Ekonomihögskolan (PDF)

Övergripande regler kring antagning till forskarutbildning kan du läsa om i Lunds universitets antagningsordning för forskarutbildningen.

Antagningsordning för forskarutbildningen (PDF)

Samtliga doktorandtjänster utannonseras via Lunds universitets jobbportal.

 

Studierektorer för forskarutbildning

Ekonomisk historia
Ellen Hillbom, professor
ellen.hillbom@ekh.lu.se
Telefon: 046-222 74 86
Mer information

Företagsekonomi och forskningspolitik
Jens Rennstam, docent
jens.rennstam@fek.lu.se
Telefon: 046-222 42 24
Mer information

Handelsrätt
Annamaria Westregård, docent
annamaria.westregard@har.lu.se
Telefon: 046-222 75 46
Mer information

Informatik
Christina Keller, professor
christina.keller@ics.lu.se
Telefon: 046-222 80 26
Mer information

Nationalekonomi
Erik Wengström, professor
erik.wengstrom@nek.lu.se
Telefon: 046-222 01 23
Mer information

Statistik
Jonas Wallin, biträdande universitetslektor
jonas.wallin@stat.lu.se
Telefon: 046-222 01 72
Mer information