lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Ansökan och antagning

Forskarutbildning vid Ekonomihögskolan

Ansökan till forskarutbildning sker direkt till den institution du är intresserad av att bedriva forskarstudier vid. Såväl förfarande som tider för ansökan varierar mellan institutionerna.

Doktorspromotionen i Lunds domkyrka

Behörighet och förkunskaper

Grundläggande behörighet för studier på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom finns särskilda behörighetskrav för varje ämne. Som regel ska man ha läst minst 90 hp i det ämne som man vill forska inom.

Läs mer på Ekonomihögskolans medarbetarwebb

Relaterad information

Föreskrifter för forskarutbildningen vid Ekonomihögskolan ger information om bland annat antagning och studiefinansiering, behörighet, studieplaner och mera.

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå inom Ekonomihögskolan (PDF)

Övergripande regler kring antagning till forskarutbildning kan du läsa om i Lunds universitets antagningsordning för forskarutbildningen.

Antagningsordning för forskarutbildningen (PDF)

Studierektorer för forskarutbildning

Ekonomisk historia
Astrid Kander, professor
astrid.kander@ekh.lu.se
Telefon: 046-222 74 83
Forskarutbildning i ekonomisk historia

Företagsekonomi och forskningspolitik
Charlotta Levay, docent
charlotta.levay@fek.lu.se
Telefon: 046-222 98 51
Forskarutbildning i företagsekonomi och forskningspolitik

Handelsrätt
Cécile Brokelind, professor
cecile.brokelind@har.lu.se
Telefon: 046-222 33 67
Forskarutbildning i handelsrätt

Informatik
Christina Keller, professor
christina.keller@ics.lu.se
Telefon: 046-222 80 26
Forskarutbildning i informatik

Nationalekonomi
Tommy Andersson
tommy.andersson@nek.lu.se
Telefon: 046-222 49 70
Forskarutbildning i nationalekonomi

Statistik
Krzysztof Nowicki
krzysztof.nowicki@stat.lu.se
Telefon: 046-222 89 18
Forskarutbildning i statistik