Pris för bästa avhandling

Forskarutbildning vid Ekonomihögskolan

Varje år utser Ekonomihögskolans forskarutbildningskollegium det gångna årets bästa doktorsavhandling. Varje institution får möjlighet att nominera varsin avhandling, som sedan läses och bedöms av ledamöterna. Den vinnande avhandlingen belönas med en prissumma.

Prisade avhandlingar 2011–

2022

Nicolai Baumert, Ekonomisk-historiska institutionen
For God's Sake: The Work and Long-Term Impact of Christian Missionaries in Cameroon 1844–2018

2021

Wenjun Wen, Företagsekonomiska institutionen
Rethinking Accounting Professionalisation in China: A Study of the Development of the Chinese Public Accounting Profession since the “Reform and Opening-up”

2020

Yana Petrova, Nationalekonomiska institutionen
Essays on Panel Data with Multidimensional Unobserved Heterogeneity

2019

Fredrik Tesch Morawetz, Institutionen för handelsrätt
Avbrutna upphandlingar: Ansvar i gränslandet mellan privat och offentlig rätt

2018

Jörgen Kratz, Nationalekonomiska institutionen
Essays on Matching

2017

Anna Tegunimataka, Ekonomisk-historiska institutionen
Trajectories of Integration: Naturalization, Intermarriage and Education in Denmark, 1980–2015

2016

Milda Norkute, Nationalekonomiska institutionen
A Factor Analytical Approach to Dynamic Panel Data Models

2015

Björn Eriksson, Ekonomisk-historiska institutionen
Dynamic Decades: A micro perspective on late nineteenth century Sweden

2014

Albin Erlanson, Nationalekonomiska institutionen
Essays on Mechanism Design

2013

Luciana Quaranta, Ekonomisk-historiska institutionen
Scarred for Life. How conditions in early life affect socioeconomic status, reproduction and mortality in Southern Sweden, 1813-1968

2012

Elin Smith, Företagsekonomiska institutionen
Corporate governance and entrepreneurship at the organisational level in a frame of property rights

2011

Alexander Reffgen, Nationalekonomiska institutionen
Essays on Strategy-proof Social Choice