lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Praktik och internships

SKAFFA PROFESSIONELLA MERITER UNDER DIN STUDIETID

Studenter på Ekonomihögskolan kan förlägga en del av sin utbildning på ett företag, organisation, ambassad eller liknande. Detta kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller i mer dagligt tal, praktik. En variant på detta är Ekonomihögskolans internships.

Att göra praktik eller internship innebär att du utför ett arbete på ett företag eller i en organisation och integrerar kunskap och teori från din utbildning med praktisk tillämpning och kompetensutveckling i en professionell miljö. Det innebär förstås en mycket bra erfarenhet på ditt CV, men även en mängd andra och kanske viktigare fördelar.

  • Upptäck och utveckla ett eller flera av dina karriärintressen i en professionell miljö.
  • Få kännedom om särskilda branscher, företag och organisationer.
  • Testa om en viss karriärinriktning eller bransch passar just dig.
  • Utveckla nya färdigheter och förbättra de kunskaper du redan har.
  • Applicera det du lärt dig under din utbildning i en praktisk miljö.
  • Skaffa kompetens inför framtida jobbansökningar och anställningsintervjuer.
  • Bygg professionella nätverk med människor inom ditt framtida karriärområde.

Verksamhetsförlagd utbildning ger högskolepoäng

Det är viktigt att de praktiska moment som ingår i din praktik håller hög kvalitet. Det är en del av din utbildning även om du genomför den på ett företag eller i en annan verksamhet, därav namnet verksamhetsförlagd utbildning.

Du kan få högskolepoäng (och därmed även studiemedel från CSN) för både praktik/VFU och internships och räkna in i din examen, under förutsättning att du är behörig, söker och antas till en s.k. VFU-kurs.

Praktik/VFU – institutionen godkänner din praktikplats

Praktik/VFU skaffar du på egen hand, och det kan t ex vara vid en ambassad, på ett handelskontor eller företag i Sverige eller utomlands. Din praktik måste godkännas av din institution – vi måste helt enkelt vara säkra på att du kommer att få kvalificerade arbetsuppgifter under din praktik. För att få högskolepoäng för din praktik måste du söka och antas till någon av Ekonomihögskolans VFU-kurser.

Du kan söka praktik/VFU-kurser om du läser Ekonomie kandidatprogrammet, Politices kandidatprogrammet, informatik eller handelsrätt.

Läs mer om våra praktik/VFU-kurser

Internships – på förhand godkända praktikplatser

Ekonomihögskolans internships är redan granskade och godkända av Ekonomihögskolan. Det här är särskilda praktikplatser via våra partnerföretag där vi på förhand vet att du kommer att få kvalificerade arbetsuppgifter. De finns utlysta via MyCareer och du söker i konkurrens med andra studenter. Företaget väljer därefter ut vilken student som får platsen. För att få högskolepoäng för ditt internship och räkna in i din examen, måste du även formellt söka och antas till någon av Ekonomihögskolans VFU-kurser.

De flesta internships är vikta åt studenter som läser Ekonomie kandidatprogrammet, men det finns undantag.

Vi har gjort ett internship – våra studenter berättar

Läs mer om hur du söker ett internship