Internships 

Sista ansökningsdag: 15 oktober

Alla annonser finns att hitta i sin helhet på LUSEM Career Services på Canvas, under "LUSEM internships". Kontakta Karriärcenter på career@ehl.lu.se vid frågor.

Aktuella platser vårterminen 2022

 • Product / Market Management Internship, Techtronic Industries Nordic in Copenhagen
 • Finance Internship at Trelleborg AB, Trelleborg
 • Internship inom kontorsrörelsen på SEB, Lund
 • Programme Management Internship at IKEA Social Entrepreneurship, Delft
 • Co-worker Engagement Internship at IKEA Social Entrepreneurship, Delft
 • Finance & Economics Internship at Arla Foods Stockholm
 • Business Development Internship with the SACC-USA Network, The Carolinas (Virtual Internship)
 • Business Development Internship with the SACC-USA Network, Boston
  Läs mer om praktikavtalet med SACC-USA 
 • Internships with the SACC-USA Network, Washington D.C.
  Läs mer om praktikavtalet med SACC-USA  
 • Internship Customer Acquisition & Strategy at Ortelius, Malmö
 • Internship inom utvärdering av investeringar för Fast Track Capital på MINC, Malmö
 • Praktikplats inom strategisk företagsstyrning på Lindéngruppens huvudkontor, Höganäs
 • Internship inom samarbete, ledarskap & kommunikation hos Nordea, Malmö/Helsingborg
 • Internship på bankkontor hos Handelsbanken, Skåne
 • Marketing Internship, Givadaun Malmö
 • Internship inom revision hos Deloitte, Malmö

 

Läs alla annonser i sin helhet på Karriärcenters sida i Canvas.

Läs annonserna i Canvas

Om det är första gången du besöker Karriärcenters sida i Canvas behöver du klicka i "Enrol in course" för att komma åt innehållet.

Anslut dig till Karriärcenters sida i Canvas

 

Ansökningsförfarande och deadline

Kolla så att du är behörig till en praktikkurs
Ekonomihögskolans internships vänder sig till de studenter som kan söka någon av våra praktikkurser. Vilken praktikkurs framgår i respektive annons.

Samtliga praktikkurser

Sista ansökningsdag är 15 oktober
Du ansöker med CV och personligt brev enligt intruktionerna i annonserna. Deadline för att söka Ekonomihögskolans internships vårterminen 2022 är 15 oktober.

Ingen dag är den andra lik som praktikant på Lindéngruppen AB. Som praktikant får du inblick i alla delar av bolagsstyrning. Det är få förunnat att få arbeta så nära personer i ledande befattningar och få ta del av deras lärdomar samt erfarenheter.  

Alexander Hammarvid, student

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ingen dag är den andra lik som praktikant på Lindéngruppen AB. Som praktikant får du inblick i alla delar av bolagsstyrning. Det är få förunnat att få arbeta så nära personer i ledande befattningar och få ta del av deras lärdomar samt erfarenheter.  

Kulturen skulle jag beskriva som platt och inbjudande, där medarbetarnas arbete präglas av frihet under ansvar. Från dag ett förväntas du leverera och bära ett stort ansvar för de projekt du driver eller är en del av. Att få möjligheten att tillämpa teoretiska koncept och lärdomar från mina studier i praktiken är otroligt nyttigt för min personliga utveckling samtidigt som det ger mig fördelar på arbetsmarknaden.

Jag uppmuntrar alla att söka en praktikplats. Det är det bästa beslutet jag tagit under min studietid och något jag har nytta av i både min professionella och personliga utveckling."

Skrivet av Alexander Hammarvid, 17 februari 2020.

Visa mer 
Visa mindre 

Kontakt


För frågor som rör praktikkurser

Företagsekonomiska institutionen
Tomas Nilsson, utbildningsadministratör

tomas.nilsson@fek.lu.se

Nationalekonomiska institutionen
Mårten Wallette, studievägledare

studievagledare@nek.lu.se


För frågor som rör praktikplatser samt Ekonomihögskolans internships

Karriärcenter
Stina Vikingson

Telefon: 046-222 78 09
career@ehl.lu.se


Om du har frågor och funderingar kring karriärval, meriter, din internshipansökan eller liknande, är du välkommen att kontakta Karriärcenter.

Läs mer om Karriärcenter

Senast uppdaterad: 2021-09-16