lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Hur söker jag internship?

internship för Ekonomihögskolans studenter

Kritierier för att söka internship

Ett internship är detsamma som en praktikplats. För att du ska kunna tillgodogöra dig internshipet som en del av din utbildning, ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Internshipet ska vara en förlängning av utbildningen, en lärande upplevelse som ger dig möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper från universitetsutbildningen.
  • Internshipet ska ha en definierad början och slut, samt en arbetsbeskrivning med önskade kvalifikationer.
  • Det ska finnas tydligt definierade lärandemål/mål för internshipet som är kopplade till din utbildning.
  • Det ska finnas en handledare tillgänglig på arbetsplatsen under hela perioden du gör ditt internship.

Hur söker jag?

  1. För att kunna göra poänggivande praktik, behöver du både en praktikplats och en plats på en praktikkurs. För att kunna ansöka och bli antagen till en praktikkurs, behöver du först ha en praktikplats.
  2. Internshipannonserna läggs upp i MyCareer.
  3. Du ansöker enligt anvisningarna i annonsen.
  4. När du sedan får en praktikplats, ansök till praktikkursen hos din kursadministratör. Läs anvisningarna för praktikkurserna i Live@Lund.
  5. Efter praktiken lämnar du in den rapport som krävs för att du ska få dina högskolepoäng. Anvisningarna om detta finns i informationen om praktikkursen i Live@Lund.

Vad gäller för dig som läser Ekonomie kandidatprogrammet?

Du kan göra praktik inom ramen för din utbildning, exempelvis på termin fem. Du kan då söka de praktikplatser vi tillhandahåller genom Ekonomihögskolans internship, eller själv hitta en kvalificerad praktikplats. 

Du kan räkna in akademiska poäng för din praktik genom att bli antagen till relevant kurs inom verksamhetsförlagd utbildningKontakta studievägledningen i företagsekonomi eller nationalekonomi om du har några frågor.

Du som söker någon av praktikkurserna ska söka dem direkt hos din institution enligt förevisningarna inom praktikkursen.

Läs mer om kraven för praktikkursen FEKH01 i Live@Lund (15 poäng)

Läs mer om kraven för praktikkursen FEKH03 i Live@Lund (30 poäng)
Obs! FEKH03 är på 30 hp och du får poäng och studiemedel för hela perioden, men du kan bara räkna in 15 hp av de 30 hp i din Ekonomie kandidatexamen. Du måste alltså läsa 15 hp till för att ha tillräckligt med poäng till din examen.

Läs mer om kraven för praktikkursen NEKH94 (15 poäng)

Läs mer om kraven för praktikkursen NEKH95 (fortsättning, 15 poäng)

Vad gäller för dig som läser systemvetenskap?

Du kan göra praktik utöver dina studier på kandidat- eller magisterprogrammet, eller inom ramen för en fristående examen. Praktiken ska utföras inom informatikämnet och genomföras innan du tar examen. 

Du kan få 15 akademiska högskolepoäng genom att bli antagen till kursen INFC90 Verksamhetsförlagd utbildning. Förkunskapskravet är minst 100 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng i informatik. Observera att INFC90 inte kan tillgodoräknas i programexamen. Kontakta studievägledningen i informatik för mer info om praktikkursen.

Studenter med handelsrätt som huvudområde

Kursen är sökbar för studenter som är antagna och registrerade på program på grundnivå som har utbildning knuten till handelsrätt, eller för studenter som studerar handelsrätt som fristående kurs.

För behörighet krävs avslutade kurser i handelsrätt och/eller juridik omfattande lägst 60 hp (inklusive 15 hp GI-nivå (B-nivå) eller motsvarande kunskaper enligt prövning av examinator/kursansvarig.

När du fått ett skriftligt erbjudande om internship så måste du skriftligt och på särskild blankett ansöka om att bli antagen på kursen HARG17 Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp  (10 veckor) alternativt HARG18 Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp (20 veckor). Kontakta studievägledningen i handelsrätt för mer info om hur du gör detta.

Kontakt

Anna Månsson
Arbetslivskoordinator

Telefon: 046-222 32 04
career@ehl.lu.se
Rum: Karriärcenter EC1

Om du har frågor och funderingar kring karriärval, meriter, din internshipansökan eller liknande, är du välkommen att kontakta Karriärcenter.