lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Gör ett internship höstterminen 2017

ansök senast 18 april 2017

Alfa Laval, Lund (2 platser)

Alfa Lavals produkter säljs i cirka 100 länder, i 50 av dessa finns egna försäljningsorganisationer. Alfa Laval har över 18000 anställda. Majoriteten är placerade i Sverige, Danmark, Indien, Kina, USA och Frankrike. Kärnverksamheten baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering. Alla tre har stor betydelse för industriföretag.

Internship inom Accounts Receivable och Accounts Payable
Alfa Laval Europe AB har sitt säte i Lund (Gunnesbo) och är ett shared service center för våra säljbolag i västra Europa och Nordamerika. Vi supporterar ett 20-tal länder med finansiella tjänster så som kundreskontra, leverantörsreskontra och rapportering. Under hösten 2017 kommer vi att erbjuda två praktikplatser. Den ena på Accounts receivable och den andra på Accounts Payable.

Du kommer att få en praktisk inblick i hur ett shared service center fungerar. Du kommer att ingå i vårt ordinarie team och hantera någon av våra länder tillsammans med din handledare. Du kommer att få arbeta inom olika områden och olika finansiella system, som ex Movex, Opto och Get Paid.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Arla, Köpenhamn

Arla Foods is an international cooperative based in Aarhus, Denmark, and the largest producer of dairy products in Scandinavia. Arla Foods has three major brands: Arla, Lurpak and Castello cheeses that are sold worldwide.

Internship inom international marketing
Our team is responsible for strengthening the performance of branded products for selected markets and customers. In close cooperation with the responsible Sales Managers, we ensure the development and drive the execution of local brand and category plans, together with distributors and their marketing department and local marketing agencies.

As a Marketing Intern you will work across all areas of marketing but have a focus on digital in a number of different countries to support the delivery of key brand business goals. The main purpose of the role is to support the Category & Customer Marketing Manager by taking responsibility for areas of digital marketing, ensuring these are both in line with global brand objectives but also tailored to individual country needs.

Läs mer om detta internship i MyCareer

ASSA ABLOY Entrance Systems, Landskrona (4 platser)

ASSA ABLOY Entrance Systems är en division inom ASSA ABLOY, världsledande inom lås- och dörrlösningar. Globalt har ASSA ABLOY Entrance Systems cirka 11.000 medarbetare, och är verksamma 35 länder.

I Landskrona hittar du det globala huvudkontoret för ASSA ABLOY Entrance Systems, med funktioner som R&D, Supply Chain, Finance, IT, HR och Marketing för att nämna några. Huvudkontoret har nyligen renoverats och byggts om, så nu sitter nästan 300 personer under samma tak.

Internship hos centrala HR-organisationen
I samband med ditt internship kommer du förutom att få chans tillämpa de teorier och modeller som du studerat, få inblick i vad arbetet på HR innebär och vilka kopplingar som finns till din utbildning. Du kommer självständigt att ta ansvar för att arbeta mot uppsatta deadlines, samt för att kommunicera med personer i en internationell och levande miljö.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Internship hos Finance-avdelningen
I samband med ditt internship kommer du att få tillämpa de teorier och modeller som du studerat. Under ditt internship kommer du att få bistå finance-avdelningen med diverse uppgifter för att lära dig hur vårt företag fungerar. Det kan röra sig om allt från lite större projekt, till analyser, kalkyler och sammanställningar. Eftersom engelska är vårt affärsspråk är det viktigt att du kan kommunicera obehindrat i både tal och skrift.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Internship hos Human Resources
På huvudkontoret i Landskrona finns en HR Business Partner som är ansvarig för det lokala HR arbetet på siten, samt ett par personer som arbetar globalt med både strategiska och operative HR frågor och projekt. Teamet kännetecknas av högt i tak och glimten i ögat, i kombination med professionalitet och ambition. Eftersom HR funktionen är generellt liten, jobbar HR med en bred variation av projekt och uppgifter. I uppgifterna ingår allt från arbetsrättsliga förhandlingar, arbetsmiljöfrågor och lönefrågor, till rekrytering, medarbetarutveckling och policys.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Internship hos Marketing/Communications
Du kommer självständigt att ta ansvar för att arbeta mot uppsatta deadlines, samt för att kommunicera med personer i en internationell och levande miljö. Under ditt internship kommer du bland annat att få driva egna projekt (exempelvis definiera kundfördelar och arbeta med konkurrentanalyser), bidra till vår utveckling inom digital marknadsföring som del av pågående projekt och aktiviteter, få insyn i vår produktmarknadsföring till utvalda kundsegment och medverka till att strukturera och administrera projekt tillsammans med ansvarig person från Marketing & Communications.

Läs mer om detta internship i MyCareer

EY, Malmö (2 platser)

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. EY har 2 240 medarbetare i Sverige. Globalt har EY 231 000 medarbetare, och över 700 kontor i mer än 150 länder.

Internship som revisor
Du kommer att vara del av ett revisionsteam med placering på vårt kontor i Malmö. Du kommer få utbildning så att du kan arbeta med kunduppdrag, vilket innebär att du tilldelas egna ansvarsområden och får stöttning av handledare på uppdragen. Du kommer att få prova på olika arbetsuppgifter ute hos klient såsom, granskning av specifika poster, vara med på klientmöten och vara delaktig i att ta fram underlag till avrapportering.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Handelsbanken, Lund

Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser banken som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har i dag närmare 12 000 medarbetare samt verksamhet i fler än 20 länder.

Internship på bankkontor
På bankkontoret Lund City arbetar drygt 25 medarbetare med både privat- och företagsrådgivning samt kundtjänst, och du kommer att få arbeta med alla dessa delar under internshipet. Du kommer också att få hjälpa oss med att göra prospectbearbetning och marknadsanalys. Du får besöka vårt regionhuvudkontor där vi bland annat har Private Banking, försäkringsspecialister, kredit- och ekonomiavdelning. Under praktiken kommer det finnas möjlighet för dig att göra Swedsecs licensieringstest för rådgivare.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Hungerprojektet, New York (2 platser)

The Hunger Project (THP) is a global, strategic organization committed to the sustainable end of world hunger. In Africa, Asia and Latin America, we empower millions of rural women and men to end their own hunger. The Hunger Project has pioneered low-cost, bottom-up, gender-focused strategies in each region where hunger persists. These strategies mobilize villages to create and run their own programs that achieve lasting progress in health, education, nutrition and family income.

Internship hos Corporate Giving and Special Projects
The Hunger Project seeks an individual with a passion for serving others and an interest in ending hunger. This is an opportunity for a caring, curious individual to be part of a team working in fundraising and event management. S/He will assist with administrative matters, nurturing relationships with new or existing corporate investors, building events to develop understanding of our work and carry out activities to generate resources for our mission.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Inwido, Bergen

Inwido is Europe’s largest supplier of windows and a leading door supplier. Each year, consumers in more than 15 markets purchase over two million products from Inwido. Inwido has approximately 4,000 employees and is headquartered in Malmö. Inwido Norway has during the past years struggled with falling volumes and profitability and is now re-building the company in an extensive business turnaround program to strengthen its organization and long-term competitiveness for future success.

Business development intern
During your internship, we will provide you with real tasks you can grow with. Projects may cover analysis of go-to-market strategies, competition- and market analysis, product- /category-/segment-/customer profitability analysis, as well as other organizational and business development efforts. We will challenge your ability to take on responsibility, work towards deadlines and contribute to informed and efficient decision making. Our Business Development intern will report directly to Business Development Manager.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Marketing intern
During your internship, we will provide you with real tasks you can grow with. Projects may cover analysis of go-to-market strategies, competition- and market analysis, brand strategy development, digital strategy development etc. We will challenge your ability to take on responsibility, work towards deadlines and contribute to informed and efficient decision making. Marketing intern will report directly to Marketing Manager.

Läs mer om detta internship i MyCareer

SEB, Lund

SEB är en nordisk finansiell koncern. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare.

Internship på bankkontor
På kontoret i Lund har vi tre områden som du kommer få ta del av: kundtjänst, privatrådgivning och företagsrådgivning. Du kommer skolas in precis som en nyanställd och börja med att lära dig kundtjänst. Platsen innebär också tid hos privatrådgivare och företagsrådgivare. Där får du sitta med i kundmöten och lära dig SEB:s mötesmetodik, rådgivningsprinciper och det generella sättet vi träffar kunder på.

Hos privatrådgivarna kommer du mer specifikt, att observera bolånerådgivning och rådgivning för kunder med behov av placeringsrådgivning. Hos företagsrådgivarna kommer du att få insyn i företagsaffären som täcker alltifrån den enskilda näringsidkaren till det stora internationella företaget. Du kommer att få möjlighet att fördjupa dig i hur man gör en kundbedömning, kreditbedömning och analys, samt processen inför ett affärsbeslut. Du kommer också att få hjälpa oss med att göra prospectbearbetning och marknadsanalys.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Swedbank, Malmö

Vi erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter  på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 651 000 företags- och organisationskunder med 248 kontor i Sverige och 141 kontor i de baltiska länderna.

Internship hos marknadsavdelningen
På vår marknadsavdelning kommer du att få ta del av de arbetsuppgifter som finns på avdelningen bl.a. vad gäller internkommunikation samt bearbetningar och analyser av marknaden. Under praktiken kommer du även att hjälpa oss med analys av vår kundbas kopplat till vår strategi. Du kommer att följa upp bearbetningarna samt analysera utfallet. Under praktiken kommer du också att hjälpa oss att göra ge din syn på bank och vad du tror om framtiden. Du kommer att lämna förslag till oss på tankar och strategier om digitala lösningar samt hur vi kan vara en del av samhället.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Trelleborg AB, Trelleborg

Trelleborg AB är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Trelleborgkoncernen har verksamhet i över 40 länder.

Internship hos Group Finance and Strategic Development and Group Projects
The Internship is split equally between two of our Group Functions, Group Finance and Strategic Development and Group Projects. You will be gaining insight and experience from critical work streams on the CEO and CFO agenda. You will report to the group finance manager and the group strategic business developer.

Läs mer om detta internship i MyCareer

about the internships

These internships are for:

  • Bachelor programme students in Business and Economics (Ekonomie kandidatprogrammet) who can apply for the internship courses at the Department of Business Administration.
  • Bachelor programme students in Informatics (Systemvetenskapliga kandidatprogrammet) who can apply for the internship course at the Department of Informatics.
  • Business law students, who can apply for the internship course at the Department of Business Law.

Read the instructions for each internship carefully. They state who can apply for the internship. Most internships this application round are aimed for students at Ekonomie kandidatprogrammet.  

Kontakt

Anna Månsson
Koordinator

anna.mansson@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 32 04
Rum: Karriärcenter EC1

Anna Månsson