Praktik genom VFU-kurser

Verksamhetsförlagd utbildning

För att du ska få högskolepoäng för din praktik (och därmed även CSN-medel), ska du söka speciella VFU-kurser.

Det är viktigt att du tar dig tid och läser igenom hur du ska göra för att få din praktik poänggivande. Eftersom vi måste stämma av med det företag eller den organisation som du ska genomföra din verksamhetsförlagda utbildning hos så tar processen tid och det är en hel del personer inblandade. Därför är det viktig att du är ute i god och följer alla steg – då har du förutsättning att få de besked du behöver och i tid!

Följande institutioner erbjuder praktikkurser:

Praktik i företagsekonomi

Inom ramen för Ekonomie kandidatprogrammet kan praktikkursen FEKH01 ingå som del av studierna och därmed ge akademiska poäng samt inkluderas i din examen (upp till 15 hp). 

Läs mer om FEKH01 (15 hp) i Live@Lund

Kursen FEKH03 (30 hp) är avsedd för studenter som ska vistas utomlands under sin praktik. Du får poäng och studiemedel för hela perioden, men du kan bara räkna in 15 poäng av 30 i din Ekonomie kandidatexamen. Du måste alltså läsa 15 poäng till för att ha tillräckligt med poäng till din examen.

Läs mer om FEKH03 (30 hp) i Live@Lund

Praktik i nationalekonomi

Politices kandidatprogrammet: praktik om 30 hp kan ingå som del av studierna och inkluderas i examen.

Ekonomie kandidatprogrammet: praktik om antingen 15 hp eller 30 hp kan ingå som del av studierna (endast 15 hp kan ingå i en Ekonomie kandidatexamen enligt utbildningsplanen).

Läs mer på nationalekonomiska institutionens hemsida

Praktik i handelsrätt

Du kan ansöka om att bli antagen på kursen HARG17 (15 hp) alternativt HARG18 (30 hp).

Kontakta studievägledningen för mer information

Praktik i informatik

Du kan få 15 akademiska högskolepoäng genom att bli antagen till kursen INFC90. Observera att INFC90 inte kan tillgodoräknas i programexamen.

Kontakta studievägledningen för mer information

Senast uppdaterad: 2019-01-23