Studenter berättar

Kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen

Här är några av de personer som just nu läser kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen på Ekonomihögskolan.

Ahmad Al-Nabhani

Från: Jemen

Utbildning: Sanaa University, ekonomi med inriktning mot redovisning och revision

Ahmads historia: Jag har bott i Sverige i nästan fem år. Jag är utbildad ekonom samt auktoriserad revisor i Jemen, och har under mer än tio år jobbat inom redovisnings- och revisionsbranschen. Jag började min karriär som redovisningsekonom och utökade sedan mitt ansvarsområde som ekonomihandledare, med personalansvar för fyra personer. Mot slutet arbetade jag som internrevisionschef och ekonomiansvarig.

När jag fick uppehållstillstånd i Sverige så visste jag hur viktigt det är att behärska det svenska språket för att få jobb i Sverige. Jag läste svenska som andraspråk och pratar nu flytande svenska.

Jag kompletterar nu min utbildning med ett år på Ekonomihögskolan för att lära mig mer specifikt om hur redovisning och revision fungerar här i Sverige, och för att få verktygen jag behöver för att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Ayat Abo Dahesh

Från: Syrien

Utbildning: Damascus University, ekonomi med inriktning mot bank och finans

Ayats historia: Jag kommer från Syrien och har bott i Sverige i fyra år. Jag studerade på Damascus University där jag inriktade mig mot bank och finans.

Jag fick höra talas om den kompletterande utbildningen för ekonomer, och tänkte att jag måste ta tillfället i akt för att kunna första det svenska ekonomiska samhället, och hur det fungerar när det gäller redovisning och marknadsföring – bland annat. Jag hoppas förstås också att denna utbildning är en nyckel för att få jobba med ekonomi i Sverige.

Kovan Ossi

Från: Syrien

Utbildning: Damascus University, ekonomi med inriktning mot tillämpad statistik

Kovans historia: Jag kommer från Syrien och har bott i Sverige sedan 2012. Jag studerade till ekonom i mitt hemland och därefter jobbade jag på statistiska centralbyrån i Damaskus tills läget blev alltför oroligt, och jag var tvungen att lämna Syrien.

I Sverige har jag jobbat på restauranger eller i skolan som elevassistent och fritidsledare, men mitt mål är att jag i framtiden ska jobba som ekonom eller statistiker igen. Min förhoppning är att den här utbildningen ska bredda min kompetens och hjälpa mig få in en fot på den svenska arbetsmarknaden. Vi lär oss också tekniker för att presentera oss själva och vår kompetens. Jag ser fram emot att göra praktik i slutet av utbildningen, så att jag får testa på mina nya kunskaper på en riktig arbetsplats.

Abeer Iwais

Från: Palestina

Utbildning: Betlehem University, Hotel Management och Hospitality Management

Abeers historia: Jag är uppväxt i Betlehem och studerade Hotel Management och Hospitality Management på Betlehem University. Jag såg möjligheter att jobba med hotell och service, med tanke på hur många pilgrimer som söker sig till Betlehem varje år.

Jag sökte till den här utbildningen för att lära mig det senaste inom management. Jag är framförallt intresserad av att jobba med människor, och genom teori och praktik vill jag lära mig om den svenska arbetsmarknaden. Min förhoppning är att jobba inom hotell och service i Sverige, där min utbildning och erfarenhet kan komma väl till plats.

Ahmad Al-Nabhani
Ayat Abo Dahesh
Kovan Ossi
Abeer Iwais
Senast uppdaterad: 2019-01-17