Magister- och masterprogram

Uppåt och vidare i din utveckling

För dig som redan har en akademisk examen erbjuder Ekonomihögskolan flera magister- och masterprogram i en internationell och stimulerande miljö. Alla programmen ges på engelska och startar på höstterminen.

Våra masterprogram

Vi erbjuder 13 populära magister- och masterprogram. Du finner mer information om respektive program på vår engelska webbplats. Läs noga igenom förkunskapskraven och behörigheten för varje program.

Ekonomisk historia

Företagsekonomi

Handelsrätt

Informatik/systemvetenskap

Nationalekonomi

Nästa ansökningsomgång

Nästa ansökningsomgång till våra masterprogram öppnar i mitten av oktober 2023. 

Läs mer om hur du anmäler dig till våra magister- och masterprogram