Magister- och masterprogram

Uppåt och vidare i din utveckling

För dig som redan har en akademisk examen erbjuder Ekonomihögskolan flera magister- och masterprogram i en internationell och stimulerande miljö. Alla programmen ges på engelska och startar på höstterminen.

Våra masterprogram

Vi erbjuder 14 populära magister- och masterprogram. Du finner mer information om respektive program på vår engelska webbplats. Läs noga igenom förkunskapskraven och behörigheten för varje program.

Ekonomisk historia

Företagsekonomi

Handelsrätt

Informatik/systemvetenskap

Nationalekonomi

Sök senast 16 januari!

Ekonomihögskolans magister- och masterprogram ges helt på engelska, och svenska och internationella studenter söker i en internationell antagningsomgång. Ansökningsperioden startar i mitten av oktober.

Sista anmälningsdatum för samtliga av Ekonomihögskolans magister- och masterprogram är den 16 januari för programstart till hösten. Detta datum gäller både svenska och utländska sökanden. 

Läs mer om hur du anmäler dig till våra magister- och masterprogram

Sen anmälan?

Vi har ingen sen antagning till dessa program, och vi har heller inte öppet i den senare nationella ansökningsomgången.

Senast uppdaterad: 2022-12-07