lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Så här söker du till våra magister- och masterprogram inför hösten 2017

Är du svensk medborgare som är folkbokförd i Sverige, och dessutom har läst (eller läser vid) Lunds universitet eller ett annat svenskt lärosäte? Då ska du tänka på detta!

Sök senast den 16 januari!

Du söker till våra program via antagning.se senast den 16 januari. Undantaget är MSc Economic Development and Growth som är ett ”double degree programme”. Det innebär att du läser första året på Universidad Carlos III de Madrid eller University of Groningen, och andra året i Lund. Du söker till programmet direkt via Madrid eller Groningen. 

Du har till och med 1 februari att ladda upp CV och Statement of Purpose för de program som kräver det. Även det gör du via antagning.se.

Läs mer om viktiga datum under ansökningsprocessen

Vår programportfölj

Vi erbjuder 14 internationella magister- och masterprogram. Programmen ges helt på engelska och du läser tillsammans med studenter från hela världen som sökt sig till Lund. Du läser mer om respektive program på vår engelska webbplats:

Magister- och masterprogram hösten 2017

Behörighet – tidigare studier och engelskakunskaper

Läs noga igenom förkunskapskraven ("requirements") under respektive program för att veta vilket/vilka program du är behörig att söka till. Om du har läst vid ett svensk lärosäte så bör dina akademiska meriter redan finnas i antagningsystemet.

Har du läst Engelska B/Engelska 6 på gymnasiet så uppfyller du våra språkliga behörighetskrav. Det är då frivilligt att ladda upp ytterligare dokument som styrker dina engelskakunskaper.

Kan jag söka även om jag inte är klar med min kandidatexamen?

Ja, du kan söka och bli "villkorligt behörig". Det betyder att dina kandidatstudier beräknas vara avslutade inför utbildningens start. Om du är student vid ett svensk lärosäte så finns dina akademiska meriter redan i antagningsystemet. Du behöver inte skicka in ytterligare intyg.

Behörighetsvillkoret ska vara uppfyllt vid programmets start för att du ska kunna påbörja utbildningen. Den slutgiltiga behörighetsbedömningen görs av våra institutioner i samband med utbildningens start.

Vilka program kräver CV och Statement of Purpose?

Om du ska söka något av följande program så behöver du också ladda upp CV och Statement of Purpose med din ansökan:

Ditt CV och Statement of Purpose har stor inverkan på din ansökan för de program som kräver den här typen av dokument, så lägg mycket tid och energi på att finslipa detta!

Hur laddar jag upp mitt CV och Statement of Purpose?

Instruktioner om hur du laddar upp dina dokument finner du på antagning.se. Du har till och med 1 februari på dig att göra detta.

Instruktioner om hur du laddar upp dokument på antagning.se

Övriga dokument?

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

Sen anmälan?

Vi har ingen sen anmälan till dessa program, och vi har heller inte öppet i den senare nationella ansökningsomgången som öppnar i mitten av mars.

Kan jag kontakta någon om jag har programspecifika frågor?

Ja, du är varmt välkommen att kontakta våra programkoordinatorer:

Håkan Lobell: master@ekh.lu.se
Kontakta Håkan om du har frågor om Economic Development and Growth; Economic Growth Population and Development eller Innovation and Spatial Dynamics

Linda Öberg: master@ics.lu.se
Kontakta Linda om du har frågor om Information Systems 

Maria Pihel: entrepreneurship@fek.lu.se
Kontakta Maria om du har frågor om Entrepreneurship and Innovation

Martin Andersson, Ann-Marie Kellner: master@fek.lu.se
Kontakta Martin eller Ann-Marie om du har frågor om Accounting and Finance; International Marketing and Brand Management; International Strategic Management; Management eller Managing People, Knowledge and Change 

Rikke Barthélemy: master@nek.lu.se
Kontakta Rikke om du har frågor om Economics; Finance eller International Economics with a focus on China 

Sofia Rosendahl: master@har.lu.se 
Kontakta Sofia om du har frågor om European and International Tax Law

Efter ansökan

Urval

Om du har skickat in en komplett ansökan i tid och uppfyller behörighetskraven så är din ansökan med i vår urvalsprocess. Vissa program tittar endast på dina akademiska meriter, medan ditt CV och Statement of Purpose har stor inverkan på din ansökan för de program som kräver den här typen av dokument.

Antagningsbesked – glöm inte att tacka ja till din plats!

Du får ditt antagningsbesked den 24 mars 2017 digitalt i antagningssystemet. Glöm inte att tacka ja om du blir erbjuden en plats på programmet.

Studieperiod

23 augusti 2017 – 3 juni 2018 (för ettåriga magisterprogram). Din programkoordinator återkommer till dig med exakta datum för introduktionsmingel, välkomstmöte, officiell programstart och första föreläsningen. 

Nästa ansökningsomgång

Nästa ansökningsomgång öppnar i mitten av oktober 2017 för programstart hösten 2018.