Möjligheter till fortsatta studier

international business - kandidatprogram

Om du vill läsa på Ekonomihögskolan

När du har läst kandidatprogrammet i International Business är du behörig att söka till följande masterprogram på Ekonomihögskolan:

För att uppfylla behörighetskraven för MSc Accounting and Finance behöver du lägga upp din utbildning enligt följande:

MSc Accounting and Finance är uppdelat i tre olika spår (”specialisation tracks”). Du måste ha läst 15 hp i ämnet för vald specialisering/fördjupning. Det har du möjlighet att göra under din femte termin på International Business, eller genom att ta dessa poäng utanför dina programstudier. Du ska även skriva ett examensarbete med relevans för denna specialisering. Ditt examensarbete ska nämnas i det Statement of Purpose som du skickar in med din ansökan till programmet.

Övriga lärosäten

Om du vill söka till masterprogram utanför Ekonomihögskolan rekommenderar vi att du noga läser igenom förkunskapskraven för respektive program, eftersom dessa varierar mellan olika lärosäten.

Senast uppdaterad: 2019-02-20