lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Blir jag civilekonom?

Sedan höstterminen 2012 sker ingen antagning till Civilekonomprogrammet på Ekonomihögskolan i Lund. Istället erbjuder vi det treåriga Ekonomie kandidatprogrammet.

Med en Ekonomie kandidatexamen har du rätt att kalla dig själv för civilekonom.Titeln "civilekonom" är inte skyddad utan den får du genom att ansöka om medlemskap i Civilekonomerna.

Läs mer på Civilekonomernas hemsida

Om Ekonomie kandidatprogrammet

En Ekonomie kandidatexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet översätts till en internationellt gångbar Bachelor of Science in Business and Economics, vilket öppnar upp många dörrar för fortsatta studier eller intressanta jobb utomlands. Läs mer om Ekonomie kandidatprogrammet om du är intresserad att läsa på Ekonomihögskolan i Lund. 

Efter den treåriga kandidatutbildningen finns det möjlighet att ytterligare spetsa din kompetens med en magister- eller masterutbildning hos oss. Några av Sveriges populäraste masterprogram finner du på Ekonomihögskolan i Lund. 

På Ekonomihögskolan erbjuder vi 16 skarpa magister- och masterprogram i en internationell miljö som både svenska och utländska studenter uppmuntras delta i. Alla programmen ges på engelska och startar på höstterminen.