Honours track

För dig som söker extra utmaningar

I USA och England läser studenter ”honours tracks” för att få ytterligare ämnesfördjupning och meriter inför arbetslivet. Nu finns även denna möjlighet för dig som studerar Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan. 

Vad är Honours track?

Konceptet med Honours track är hämtad från universiteten i Oxford och Cambridge. Istället för klassisk lärosalsundervisning samtalar du och en annan student med en lärare, eller "tutor" som det heter på engelska. Samtalen fungerar som intellektuella utvecklingspass där läraren – som också är en av våra aktiva forskare – vägleder dig i att söka ny kunskap i ditt utvalda ämne och skärpa din förmåga att analysera och diskutera problem.

Kursen är poänggivande

Honours track är en extrakurs som ger högskolepoäng (10 hp per termin) och ges över två terminer, under termin 3 och 4 på Ekonomie kandidatprogrammet. Poängen från Honours track räknas inte in i din ekonomie kandidatexamen.

När du slutfört ett Honours track får du ett diplom som stärker din utbildningsprofil och som utgör en merit inför arbetslivet.

Förkunskapskrav

För att kvalificera dig för Honours track så krävs det att du satsar mycket på studierna första året, och följer Ekonomie kandidatprogrammets studietakt.

Mer info

Mer information får du under termin 2 på Ekonomie kandidatprogrammet.

Exempel på tidigare kurser

Urvalet av lärare kan växla mellan terminerna. Innehållet i respektive Honours track kan därför växla från termin till termin.

Här är exempel på extrakurser du tidigare kunnat läsa:

Ekonomisk historia

Utmaningar kopplat till ekonomisk utveckling: BNP, ekonomisk utveckling och ekonomisk ojämlikhet

Företagsekonomi

Mångfald i organisationer: Hur kan organisationer ta tillvara på den mångfald som de möter?

Informatik

Utkontraktering ur ett informatikperspektiv: att beakta vid outsourcing av företagets affärssystem

Nationalekonomi

Internationell handel: Relationen mellan handel och tillväxt

Kontakt

Anna Thomasson
Kursansvarig

anna.thomasson@fek.lu.se
Tel: 046-222 78 29
 

Senast uppdaterad: 2019-03-06