lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Honours track

För dig som söker extra utmaningar

I USA och England läser studenter ”Honours tracks” för att få ytterligare ämnesfördjupning och meriter inför arbetslivet. Nu finns även denna möjlighet för dig som studerar Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan. 

Konceptet med ”Honours track” är hämtad från universiteten i Oxford och Cambridge. Istället för klassisk lärosalsundervisning samtalar du och en annan student med en lärare, eller "tutor" som det heter på engelska. Samtalen fungerar som intellektuella utvecklingspass där läraren – som också är en av våra aktiva forskare – vägleder dig i att söka ny kunskap i ditt utvalda ämne och skärpa din förmåga att analysera och diskutera problem.

För att kvalificera dig för ”Honours track” så krävs det att du satsar mycket på studierna första året, och följer Ekonomie kandidatprogrammets studietakt.

”Honours track” är en extrakurs som ger högskolepoäng (10 hp per termin) och ges över två terminer, under termin 3 och 4 på Ekonomie kandidatprogrammet. Poängen från Honours track räknas inte in i din ekonomie kandidatexamen.

När du slutfört ett Honours track får du ett diplom som stärker din utbildningsprofil och som utgör en merit inför arbetslivet.

Såhär har tidigare studenter sagt om kursen:

”Jag har lärt mig att snabbt analysera och plocka ut viktiga punkter ur vetenskapliga artiklar och fått en inblick i hur studier på högre nivå samt forskning bedrivs. Och så har jag fått tips och tricks från andra duktiga studenter!”

"Det kändes roligt att komma till våra 'tutorials'. Kursen gjorde så att man fick lära sig att läsa och jämföra akademiska texter. Det var också viktigt att få prata med en professor i en mindre grupp och påverka vad man lär sig.”

Om kursen

Mer information om Honours track får du under termin 2 på Ekonomie kandidatprogrammet.

Exempel på tidigare kurser

Urvalet av lärare kan växla mellan terminerna. Innehållet i respektive Honours track kan därför växla från termin till termin.

Här är exempel på extrakurser du tidigare kunnat läsa:

Ekonomisk historia
”Utmaningar kopplat till ekonomisk utveckling: BNP, ekonomisk utveckling och ekonomisk ojämlikhet”

Företagsekonomi
”Mångfald i organisationer: Hur kan organisationer ta tillvara på den mångfald som de möter?”

Informatik
”Utkontraktering ur ett informatikperspektiv: att beakta vid outsourcing av företagets affärssystem”

Nationalekonomi
”Internationell handel: Relationen mellan handel och tillväxt”

Kontakt

Anna Thomasson
Ansvarig för honours track

Tel: 046-222 78 29
E-post: anna.thomasson@fek.lu.se