Inriktningar

Val av huvudområde

När du läst färdigt de tre obligatoriska terminerna, är det dags att välja huvudområde där du fördjupar dig inom valt område. Som huvudområde kan du välja mellan företagsekonomi eller nationalekonomi. Du kan även välja att fördjupa dig inom redovisning och revision.

Inriktningar (val av huvudområde) termin 4–6  

Kurser för dig som väljer att inrikta dig inom företagsekonomi

Huvudområde företagsekonomi

Termin 4: Företagsekonomi 30 hp
Termin 5: Valfria kurser 30 hp | Möjligheter till utlandsstudier eller praktik
Termin 6: Företagsekonomi 15 hp | Examensarbete samt Learning Objective Assesment* 15 hp

*I slutet av utbildningen (termin sex) skriver du en rapport om din utbildning som en del av ditt examensarbete i företagsekonomi. Det här momentet kallas för Learning Objective Assessment, och du väljer själv om rapporten ska skrivas på svenska eller engelska. 

Kurser för dig som väljer att inrikta dig inom redovisning och revision

Huvudområde företagsekonomi

Nedanstående upplägg inom ekonomie kandidatprogrammet uppfyller gällande krav från Revisorsinspektionen avseende den teoretiska utbildningen för att bli auktoriserad revisor:

Termin 4: Företagsekonomi 30 hp
Termin 5: Beskattningsrätt 1 15 hp | Revisorsjuridik 15 hp
Termin 6: Kandidatkurs i redovisning 15 hp | Examensarbete samt Learning Objective Assesment* 15 hp

*I slutet av utbildningen (termin sex) skriver du en rapport om din utbildning som en del av ditt examensarbete i företagsekonomi. Det här momentet kallas för Learning Objective Assessment, och du väljer själv om rapporten ska skrivas på svenska eller engelska. 

Kurser för dig som väljer att inrikta dig inom nationalekonomi

Huvudområde nationalekonomi

Termin 4: Nationalekonomi 30 hp
Termin 5: Valfria kurser 30 hp | Möjligheter till utlandsstudier eller praktik
Termin 6: Nationalekonomi 15 hp | Examensarbete** samt Learning Objective Assesment* 15 hp

*I slutet av utbildningen (termin sex) skriver du en rapport om din utbildning som en del av ditt examensarbete i nationalekonomi. Det här momentet kallas för Learning Objective Assessment, och du väljer själv om rapporten ska skrivas på svenska eller engelska.

Senast uppdaterad: 2019-03-05