Inriktningar

Val av huvudområde

När du läst färdigt de tre obligatoriska terminerna, är det dags att välja huvudområde där du fördjupar dig inom valt område. Som huvudområde kan du välja mellan företagsekonomi eller nationalekonomi. Du kan även välja att fördjupa dig inom redovisning och revision.

Senast under termin tre väljer du inriktning inom programmet. Detta val innebär även att du väljer ett huvudområde för dina studier. 

Grundkurser – gemensamma för alla som läser Ekonomie kandidatprogrammet

Termin 1: Företagsekonomi 30 hp
Termin 2: Nationalekonomi 30 hp
Termin 3*: Statistik 15 hp | Juridisk översiktskurs 15 hp

*Honours track eller kurs i projektutveckling

I USA och England läser studenter honours tracks för att få ytterligare ämnesfördjupning och meriter inför arbetslivet. Nu finns även denna möjlighet för dig som studerar tredje terminen på Ekonomie kandidatprogrammet.

Läs mer om honours track

För dig som vill använda din kunskap mer "hands on" finns det möjlighet att läsa en kurs i projektutveckling från och med din tredje termin (utanför din ekonomie kandidatexamen). Du läser kursen tillsammans med studenter från andra fakulteter vid Lunds universitet.

Kurs i projektutveckling


Kurser för dig som väljer att inrikta dig inom företagsekonomi

Huvudområde företagsekonomi

Termin 4: Företagsekonomi 30 hp
Termin 5: Valfria kurser 30 hp | Möjligheter till utlandsstudier eller praktik
Termin 6: Företagsekonomi 15 hp | Examensarbete samt Learning Objective Assesment* 15 hp

*I slutet av utbildningen (termin sex) skriver du en rapport om din utbildning som en del av ditt examensarbete i företagsekonomi. Det här momentet kallas för Learning Objective Assessment, och du väljer själv om rapporten ska skrivas på svenska eller engelska. 


Kurser för dig som väljer att inrikta dig inom redovisning och revision

Huvudområde företagsekonomi

Nedanstående upplägg inom ekonomie kandidatprogrammet uppfyller gällande krav från Revisorsinspektionen avseende den teoretiska utbildningen för att bli auktoriserad revisor:

Termin 4: Företagsekonomi 30 hp
Termin 5: Beskattningsrätt 1 15 hp | Revisorsjuridik 15 hp
Termin 6: Kandidatkurs i redovisning 15 hp | Examensarbete samt Learning Objective Assesment* 15 hp

*I slutet av utbildningen (termin sex) skriver du en rapport om din utbildning som en del av ditt examensarbete i företagsekonomi. Det här momentet kallas för Learning Objective Assessment, och du väljer själv om rapporten ska skrivas på svenska eller engelska. 


Kurser för dig som väljer att inrikta dig inom nationalekonomi

Huvudområde nationalekonomi

Termin 4: Nationalekonomi 30 hp
Termin 5: Valfria kurser 30 hp | Möjligheter till utlandsstudier eller praktik
Termin 6: Nationalekonomi 15 hp | Examensarbete** samt Learning Objective Assesment* 15 hp

*I slutet av utbildningen (termin sex) skriver du en rapport om din utbildning som en del av ditt examensarbete i nationalekonomi. Det här momentet kallas för Learning Objective Assessment, och du väljer själv om rapporten ska skrivas på svenska eller engelska. 

**För den som har läst 60 hp nationalekonomi finns möjlighet att söka stipendium för fältstudie i ett utvecklingsland, så kallade "Minor Fields Studies".

Läs mer om MFS-stipendiet

Senast uppdaterad: 2019-01-16