lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Kurs i projektutveckling

projektutveckling i tvärvetenskapliga grupper

För dig som vill använda din kunskap i praktiken och lösa utmaningar tillsammans med studenter från andra fakulteter. Du tränar på professionellt projektarbete samtidigt som du skaffar dig förmågor som efterfrågas i näringslivet.

Du får utveckla ett projekt

I kursen får du utveckla ett eget projekt, eller anta (och lösa) en utmaning från en existerande organisation, tillsammans med studenter från andra fakulteter. Med hjälp av gruppens samlade ämneskunskap och kompetens kan ni genomföra bättre projekt – oftast behövs flera olika kompetenser för att komma fram till en bra lösning. Samtidigt får du möjlighet att bredda din egen kunskapsbas genom att lära från de andra och förstå deras perspektiv.

Målet är att du ska – förutom att få verktyg och teori – utveckla din förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig grupp och skaffa dig ett entreprenöriellt förhållningssätt, vilket medför förmågor som efterfrågas starkt på arbetsmarknaden idag.

Kursen är poänggivande

Kursen är poänggivande (7,5 hp) och går på halvfart under andra halvan av höstterminen. Upplägget består av en mix av e-lärandemoduler, lektioner, work shops och handledning av grupparbetet. Parallellt med projektarbetet kommer sex olika teman att behandlas:

  • Att se möjligheter
  • Processer från idé till verklighet
  • Gruppens utveckling och gruppdynamik
  • Intressenter
  • Resursanskaffning
  • Kommunikation

Examinationen består av genomförda e-lärandemoduler och en komplett skriftlig projektrapport.

Poängen räknas inte in i din ekonomie kandidatexamen, men när du slutfört kursen får du ett diplom som stärker din utbildningsprofil och som utgör en merit inför arbetslivet.

Förkunskapskrav

Du måste ha tagit minst 40 hp för att bli antagen till kursen.

efterfrågad i näringslivet

Denna kurs är en utveckling av ”Experts in Teamwork” som skapades 2001 vid NTU i Norge som svar på efterfrågan från företagen i regionen. Företagen behövde anställda som kunde hantera tvärvetenskapligt grupp- och projektarbete. De studenter som genomgått kursen har blivit mycket eftertraktade på arbetsmarknaden, och kursen är numera obligatorisk för alla studenter vid NTU. Konceptet har spridit sig till en rad andra nordiska universitet och nu har turen kommit till Lund.

Kontakt

Marie Löwegren
Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Tel:  +46 46 222 73 26 
E-post: marie.lowegren@fek.lu.se