lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE)

Nationalekonomi i kombination med statsvetenskap och filosofi

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi riktar sig till dig som vill kunna ta dig an viktiga samhällsfrågor med analytisk noggrannhet och god förståelse för samhällets ideologiska, sociala och ekonomiska mekanismer.

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt och samhällsintresserad och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier, intresseorganisationer eller medier. Det är en bred utbildning som förbereder dig för kvalificerade arbeten som till exempel utredare eller analytiker. Programmets unika profil kombinerar studier i praktisk filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi, och ger en examen med ett av dessa ämnen som huvudområde.

Utbildningens speciella inriktning gör dig särskilt förberedd för sammanhang där det efterfrågas inte bara snävt tekniska kunskaper utan även en bredare förmåga till kritiskt tänkande och analys som också tar hänsyn till etiska och samhälleliga värderingar. Din utbildning ger dig de verktyg du behöver för att ta ett helhetsgrepp på komplexa samhällsfrågor, analysera beslutssituationer och argumentera för olika ståndpunkter. En PPE-examen (där PPE internationellt står för Philosophy, Politics and Economics) är en etablerad och internationellt gångbar examen.

Programmet är förberedande för studier på masternivå inom praktisk filosofi, statsvetenskap eller nationalekonomi. Programmet är ett samarbete mellan Filosofiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen och Nationalekonomiska institutionen.

Läs mer om programmet på Filosofiska institutionens webb

Anmälan till hösten 2018 är öppen 15 mars–16 April.
Anmälan stängd

Snabbfakta

Omfattning:
180 högskolepoäng / 3 år heltid

Examen:
Filosofie kandidatexamen
BSc of Science

Huvudområde:
Välj mellan nationalekonomi, statsvetenskap eller praktisk filosofi som huvudområde.

Anmälan:
Sista ansökningsdag är den 15 april.