Systemvetenskapligt kandidatprogram

Design av informationssystem

Gillar du att vara drivande i olika projekt och hålla i många trådar? Vill du vara med och forma framtidens företag och organisationer? Är du intresserad av IT, informationssystem och människor, och vill ha en central roll på din framtida arbetsplats? Då är Systemvetenskapliga kandidatprogrammet rätt alternativ för dig.

Om programmet

Du kommer dagligen i kontakt med informationssystem när du bokar flyg- och konsertbiljetter, kollar på videoklipp från Youtube eller använder andra sociala medier som Snapchat eller Instagram. Andra exempel på informationssystem är lönesystem, ekonomisystem och e-handelssystem.

Systemvetenskap är ett brett och tvärvetenskapligt ämne, som berör ämnen som IT, teknik, organisation och ekonomi i sin strävan att förstå, förklara och förbättra informationssystem och verksamhet. När du läser Systemvetenskapliga kandidatprogrammet så tränas du i att bli en ”reflekterande praktiker”. Det betyder att du inte bara ska kunna designa och implementera informationssystem i nära samarbete med beställaren – du ska också kunna reflektera över effekterna som informationssystemen har på människa, organisation och verksamhet.

Programmet passar dig som utmanas av problemlösning och som jobbar målinriktat för att finna lösningar. Du är analytisk och framåtblickande, och tycker om att jobba i grupp. Du behöver inte kunna programmera när du börjar programmet, utan det lär du dig genom föreläsningar och programmeringslabbar.

Under utbildningen

Systemvetenskapliga kandidatprogrammet ger dig en solid kunskapsbas om systemdesign, informationsstruktur, standardsystem, webbtjänster och databaser. Grundtanken är att du för varje kurs ska få lika stor del praktiska kunskaper som teoretiska.

Utöver tentor så förekommer det även inlämningsuppgifter och redovisningar. I slutet av terminen får du tillämpa det du har lärt dig genom en praktisk del, ett så kallat informationssystem-projekt. Ditt projekt utför du oftast i grupp.

Programmets femte termin ger dig möjlighet till specialisering. Här kan du också välja att göra en utbytestermin utomlands. Den sjätte och sista terminen gör du, i ett grupp med tre andra studenter, ditt projektarbete med ett externt företag (15 hp). Du kommer då få testa dina kunskaper i en verklig situation med ett konkret problem. Under terminens andra halva skriver du ditt examensarbete.

Läs mer om kurser och programstruktur

Learning portfolio

Genom hela din utbildning kommer du att arbeta med en så kallad ”learning portfolio” där du samlar dina informationssystem-projekt och andra relevanta uppgifter. Din lärandeportfölj kan du visa upp vid olika tillfällen, inte minst då du söker jobb, för att visa exempel på dina färdigheter.

Läs mer om din "learning portfolio"

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning får du en internationellt gångbar kandidatexamen i systemvetenskap med inriktning informationssystem.

Systemvetare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har ett mycket gott rykte på arbetsmarknaden och för närvarande har nyutexaminerade systemvetare ett bra läge både nationellt och internationellt.

Läs mer om arbetsmarknad och karriärmöjligheter

Möjligheter till vidare studier

När du har läst Systemvetenskapliga kandidatprogrammet är du behörig att söka till följande masterprogram på Ekonomihögskolan:

Om du vill söka till masterprogram utanför Ekonomihögskolan rekommenderar vi att du noga läser igenom förkunskapskraven för respektive program, eftersom dessa varierar mellan olika lärosäten.

Anmälan är stängd

Ordinarie anmälan inför höstterminen 2020 öppnar i mitten av mars 2020.

Snabbfakta

Omfattning
180 högskolepoäng / 3 år heltid

Examen
Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap huvudområde informationssystem 
Bachelor of Science in Information Systems, major Information Systems

Anmälan
Sista ansökningsdag är den 15 april. 

Utbildningsplan 
Ladda ner utbildningsplan (PDF)

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)

Senast uppdaterad: 2019-06-05