Learning Portfolio

Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

Inom det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet samlar du dina kunskaper i en lärandeportfölj under hela utbildningen.

Din lärandeportfölj är ett uttryck för dig, dina kunskaper och din person. I portföljen samlar du och ordnar systematiskt olika arbeten och inlämningar du gör under utbildningen. Det kan vara projekt du har arbetat med, rapporter du skrivit eller designförslag och systemmodeller du har utformat. Din lärandeportfölj kan, om du så vill, följa dig genom resten av livet som ett uttryck för livslångt lärande.

Lärandeportföljen har två syften. Först och främst har den ett pedagogiskt syfte och skall stödja dig att:

  • ordna ditt arbetsmaterial
  • se dina egna styrkor och svagheter
  • utveckla din lärstil
  • tydliggöra för dig vad du kan och behärskar
  • se en helhet i det du lär dig
  • uttrycka dig och ditt lärande
  • utveckla ett kritiskt förhållningssätt till ditt lärande och din kunskap

Innehållet i portföljen ger dig också möjlighet att följa din egen utveckling eftersom du kan gå tillbaka till när du var nybörjare och jämföra när du har kommit längre i utbildningen. Vilken utveckling kan du se då? Har något varit svårare än något annat? Vad tyckte du särskilt om?

Som du kan se är reflektion viktigt, det vill säga att se din egen roll i lärandet, se vilka mål du har och hur du tycker att du har uppnått dem och kunna förhålla dig kritisk till ditt lärande och din kunskap.

Lärande sker inte endast i kurser och utbildningar, utan också i till exempel engagemang i studentkåren eller i nationer. Dessa engagemang kan vara nog så viktiga för din utveckling och mognad, och kan berika ditt formella lärande på utbildningen. Lärandeportföljen ger dig möjlighet att ordna även denna information och infoga den i bilden av dig själv.

Din lärandeportfölj har också ett yrkesmässigt syfte. Portföljen innehåller saker som påtagligt visar vad du har lärt dig och vad du kan, och som du kan visa upp. Att prata om vad du säger dig kunna och visa betyg och diplom är bra, men mycket bättre är att du också kan visa fram goda exempel när du söker ett arbete. Därigenom fungerar också lärandeportföljen som grunden för en karriärportfölj.

Portföljen ger poäng

Under utbildningen kommer du att skapa och sköta din digitala lärandeportfölj och reflektera över din utveckling. Varje termin innehåller 1 hp där din portfölj granskas och betygsätts. Därmed krävs det att portföljen är godkänd hela vägen genom utbildningen för att du skall kunna ta examen