Instruktioner inför programstart

systemvetenskapliga kandidatprogrammet | hösten 2019

Välkommen till Lund!

Du har blivit antagen till Systemvetenskapliga kandidatprogrammet och vi vill härmed gratulera dig till din plats och ser fram emot att träffa dig på Ekonomihögskolan i höst!

För att påbörja dina studier krävs att du genomför tre steg:

 1. Tacka ja till din plats via antagning.se
 2. Genomför webbregistrering inom utsatt tid
 3. Närvara vid introduktionsdagens upprop

Läs mer i informationen nedan. Om du missar något av dessa steg förlorar du din plats och den går i stället till en reserv.

Tre obligatoriska steg för att påbörja din utbildning

Steg 1: 11–26 juli
Tacka ja till din plats via antagning.se

Om du ansökt via antagning.se och blivit antagen vid urval 1 måste du tacka ja till din plats på antagning.se senast den 26 juli. Om du inte gör det, lediggörs din plats och en annan student får plats vid urval 2 i augusti.

Viktiga datum – Antagning.se

Om du blir antagen vid urval 2 (och får ditt antagningsbesked den 2 augusti) behöver du inte tacka ja. Däremot ser vi gärna att du tackar nej om det skulle vara aktuellt, för att lämna din plats till en reserv.


Steg 2: 22–29 augusti
Obligatorisk registrering via Studentportalen

För att bli registrerad på programmet/kursen så måste du även registrera dig i Studentportalen (www.student.lu.se) under perioden 22–29 augusti. Gör du inte detta inom utsatt tid går din plats på programmet vidare till en reserv!

För att kunna registrera dig i Studentportalen måste du ha ett studentkonto. Studentkontot skapas några vardagar efter att det andra antagningsbeskedet går ut i början av augusti.

Obs! Har du en Hotmail-, Yahoo- eller Live-adress så kan det vara problem för våra mejl att nå dig. Vi rekommenderar att du använder en annan e-postleverantör för säkerhets skull.

Aktivera ditt studentkonto/LU-konto

 1. Gå till passport.lu.se
 2. Beroende på vilken källa du valde att skapa kontot i när du gjorde din ansökan på Antagning.se så klickar du motsvarande knapp på sidan (”Antagning.se” eller ”eduID.se”).
 3. När din användaridentitet är verifierad, klicka på ”Fortsätt” för att aktivera kontot och följ sedan instruktionerna. OBS! notera ditt användarnamn, ex ab1234cd-s.
 4. Aktiveringen avslutas med att du följer instruktionerna och skriver in ett lösenord som är personligt och ska förvaras på ett säkert sätt.
 5. Du bör även lägga upp en alternativ e-postadress dit en aktiveringslänk kan skickas om du glömmer ditt lösenord. Det gör du på passport.lu.se genom att klicka på ”Användare” och ”Verifiera kontaktinformation”. Där kan du registrera e-post och/eller mobilnummer.

Registrera dig i studentportalen

När ditt studentkonto är aktiverat kan du logga in på Studentportalen (www.student.lu.se), inloggningsknappen hittar du uppe i högra hörnet.

Såhär registrerar du dig i Studentportalen:

 1. Gå till www.student.lu.se
 2. Logga in med ditt studentkonto. Startsidan heter Aktuell utbildning.
 3. Under Kommande hittar du de kurser du blivit antagen till.
 4. Under respektive kurs ska du klicka på "Ladok3" och återigen på Registrera mig efter bekräftelse för varje kurs. När du är registrerad visas dina kurser under Aktuella.

Om du tidigare har studerat vid Lunds universitet så har du redan ett studentkonto och det är detta konto du ska använda för att registrera dig. Har du glömt dina inloggningsuppgifter, kan du kontakta servicedesk@lu.se.

Kontakta oss via study@ics.lu.se om du om någon anledning inte kan fullfölja din registrering.


Steg 3: 2 september
Obligatorisk introduktionsdag

Måndagen den 2 september kl. 11.00–14.00.

11.00–12.00 Infomingel i Ljusgården, EC1

12.15–14.00 Introduktion med upprop i Crafoordsalen, EC1.

Adress: Holger Crafoords Ekonomicentrum, EC1, Tycho Brahes väg 1.

Introduktionsdagen är obligatorisk. Under denna dag får du introduktion till programmet, dess upplägg och viktiga hållpunkter under utbildningen. Du får även information om stöd och resurser vid Ekonomihögskolan som du kan ha nytta av under din utbildning.

För att behålla din plats på programmet/kursen ska du meddela oss om du av någon anledning inte kan komma på introduktionsdagen genom mejl till study@ics.lu.se.

Kårens novischvecka

Vill du delta i kårens novischvecka? Anmäl ditt intresse så fort som möjligt då antalet platser är begränsade. Efter att du anmält dig ska du betala anmälningsavgiften som är 850 kronor för hela veckan.

Läs mer på Lundaekonomernas hemsida


Första kursen: Introduktion till informationssystem, 30 hp

Här hittar du information om kursen, kursplan och litteraturlista

Preliminärt schema hittar du här (TimeEdit)

Funderar du på att köpa dator inför terminsstart?

Om du funderar på att köpa en dator inför terminsstart så har vi rekommendationer vad gäller hårdvara och dess prestanda:

Rekommenderad RAM: 8 GB

Rekommenderad CPU: Hyfsat kraftfull CPU. Nyligen släppta Intel- i5 eller motsvarande AMD-processorer bör vara tillräckliga.

Rekommenderad HDD/SSD: 256 GB

Det spelar ingen roll om du köper en Mac- eller en Windows-dator. Datorer som ligger under rekommendationerna kan givetvis användas för att klara utbildningen, rekommendationerna är baserade på det vi har observerat att fungerar bäst för att driva den lite tyngre mjukvara som vi använder på vissa av våra kurser.


Står du som reserv?

Vid varje antagningsomgång antas fler studenter än vad det finns platser eftersom vi vet att en del faktiskt inte tackar ja till sin plats. Baserat på hur många antagna som väljer att ta sin plats i bruk, så genomförs eventuell reservantagning.

Reservantagning görs löpande efter urval 2 fram till och med fredagen den 31 augusti. Det går tyvärr inte att förutspå om det blir aktuellt med reservantagning eller ej.

Om det blir aktuellt med reservantagning och du kallas, kontaktar vi dig via telefon och/eller e-post. Du behöver inte anmäla dig eller göra något i förväg. Du ökar inte dina möjligheter till att få plats genom att närvara på introduktionsdagen eftersom vi måste följa antagningsordningen och därmed anta reserver i tur och ordning.

Vi är tacksamma om du tackar ja/nej till din reservplats på antagning.se så fort som möjligt.

Kontakta oss

Viktoria Svenby
Programkoordinator

viktoria.svenby@ics.lu.se

Ny student

Här kan du läsa mer om studentlivet, bostäder, ekonomi, service och stöd till dig som student, om dina studenträttigheter och vad det faktiskt innebär att vara ny som student vid Lunds universitet.

Senast uppdaterad: 2019-06-10