Instruktioner inför programstart

systemvetenskapliga kandidatprogrammet | hösten 2021

Välkommen till Lund!

Du har blivit antagen till det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet och vi vill härmed gratulera dig till din plats och ser fram emot att träffa dig på Ekonomihögskolan i höst!

För att påbörja dina studier krävs att du genomför tre steg:

  1. Tacka ja till din plats via antagning.se
  2. Registrera dig inom utsatt tid
  3. Delta i introduktionsmötet

Läs mer i informationen nedan. Om du missar något av dessa steg förlorar du din plats och den går i stället till en reserv.

Tacka ja till din plats

16 juli: Antagningsbesked med svarskrav

När det första urvalet är klart får du ett mejl där du ombes gå in på Mina sidor på antagning.se och läsa ditt antagningsbesked. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara , dvs tacka ja, för att behålla din plats. Observera att du inte har så lång tid på dig att svara. Deadline för svar hittar du i ditt antagningsbesked. Om du inte svarar inom utsatt tid, stryks din antagning eller reservplats.

Står du som reserv?

Eventuell reservantagning genomförs i de fall det inkommer återbud och därmed lediggörs platser. En reservantagning genomförs vid urval 2 den 29 juli. De som antas då får ett antagningsbesked från antagning.se. Därefter görs reservantagning direkt av institutionen vid behov under senare delen av augusti fram till och med den 27 augusti, dvs fredagen innan terminsstart. I samband med dessa reservantagningar (efter urval 2) tas kontakt med mejl eller telefon direkt. Så se till att de kontaktuppgifter som du angett på antagning.se stämmer.

Du behöver inte anmäla dig eller göra något i förväg utan vi hör av oss till dig om det blir aktuellt.

Vi är tacksamma om du tackar ja/nej till din reservplats på antagning.se så fort som möjligt.

Obligatorisk registrering på programmet

För att bli registrerad på programmet och kursen måste du registrera dig under perioden 19-26 augusti 2021. Missar du att registrera dig har du förlorat din plats och den går i stället till en reserv!

Aktivera ditt studentkonto

För att kunna registrera dig måste du ha ett studentkonto. Studentkontot skapas några vardagar efter att det andra antagningsbeskedet går ut (29 juli). 

När kontot är skapat får du mejl om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet. Skulle det vara så att du inte fått ett mail kan du ändå aktivera enligt de instruktioner du hittar på länken nedan.

Så här aktiverar du ditt studentkonto


21–26 augusti: Registrera dig på SYSA21

Du måste själv registrera dig på kursen Introduktion till informationssystem (SYSA21) som du läser första terminen på programmet. I samband med att du registrerar dig på kursen, blir du som är programantagen även registrerad på programmet.

Vänd dig till oss om du har problem med registreringen, eller om det råder oklarheter angående dina uppgifter som visas.

Blir du antagen efter den 26 augusti får du hjälp att registrera dig (vilket gör att du är registrerad på programmet).

Registrera dig i Ladok 

Obligatoriskt introduktionsmöte

30 augusti kl. 12-14: Obligatorisk introduktion

Programchef, studierektor och kursansvarig Björn Svensson och programkoordinator Viktoria Svenby ger dig viktig information kring dina studier. Du kommer också att presenteras för våra amanuenser som kommer att fungerar som stöd i de mer tekniska kursern, och Anna Holmes som är utbildningsadministratör.

Vid detta tillfälle får du introduktion till programmet, dess upplägg och viktiga hållpunkter under utbildningen. Du får även information om stöd och resurser vid Ekonomihögskolan som du kan ha nytta av under din utbildning.

Mötet kommer ske via Zoom, och länk distribueras via mejl den 27 augusti samt på kurssidan i Canvas.

Studentguide: Förbered dig inför ett Zoommöte

Introduktionsmötet är obligatorisk.

För att behålla din plats på programmet/kursen ska du meddela oss om du av någon anledning inte kan delta på introduktionsmötet genom mejl till study@ics.lu.se.

Första kursen: Introduktion till informationssystem, 30 hp

Kursen Introduktion till informationssystem, 30 hp, utgör första terminen på det systemvetenskapliga kandidatprogrammet. Kursen läses tillsammans med fristående studenter.

Eftersom en del av undervisningen innebär aktivt digitalt deltagande krävs att du som student har fungerande mikrofon och kamera samt tillgång till stabil internetuppkoppling.

Här hittar du information om kursen, kursplan och litteraturlista

Preliminärt schema hittar du här (TimeEdit) Terminen inleds på distans och schemat kommer att uppdateras efter hand avseende lokal eller distans baserat på kommande beslut.


Ladok

I Ladok kan du hantera dina studier. Du ser vilka kurser du är antagen till, du registrerar dig, gör avbrott, tar ut intyg och ansöker om examen när det är dags. Det är också här du kontrollerar dina resultat.

Se till att dina kontaktuppgifter stämmer här. Ändra gärna din mailadress till den du helt använder.

Logga in i Ladok


Canvas – din lärplattform

Den viktigaste detaljinformationen som rör dina studier kommer du alltid att hitta på dina kursytor i Canvas. Canvas är den så kallade lärplattform vi använder på Lunds universitet. Du loggar in på Canvas med hjälp av ditt studentkonto.

På din kursyta hittar du till exempel schema, föreläsningsmaterial, övningsuppgifter, deadlines och kontaktuppgifter till lärare och administrativ personal. I Canvas läggs även den gruppindelning som gäller för din kurs.

Du får tillgång till dina kursytor i Canvas så snart du har fått ditt studentkonto ( i början av augusti).

Om du vill kan du boka möte med din studievägledare i kalendern.

Så här fungerar Canvas

Kurssidan i Canvas

Sidan för studievägledning och administration i Canvas

 

Information om hur coronaviruset/covid-19 påverkar höstens terminsstart

Senast uppdaterad: Måndag 23 augusti 2021

Lunds universitet har beslutat att en stegvis och ordnad återgång till campusförlagd utbildning ska ske under hösten. Vid Ekonomihögskolan kommer höstterminen att inledas online, för att därefter gradvis övergå till utbildning utan restriktioner. Återgången sker med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De studenter som har studerat längst tid under restriktioner kommer att prioriteras, vilket betyder att vi inleder återgången till campusförlagd utbildning för våra kandidatprogram som nu påbörjar termin 3 och 4. Studierektor på respektive institution leder detta arbete och informerar program- och kursansvariga om vad som gäller för just ditt program och/eller dina kurser.

Under den här perioden kommer lärosalarna i EC1, EC2 och EC3 enbart vara tillgängliga för inbokad undervisning. Vi hänvisar till våra studiemiljöer i Alfa 1, samt till biblioteket och LUSEM Learning Hub i Alfa 5-6 när det gäller studieplatser.

Fortsätt följa restriktionerna – det här gäller på campus

  • Studera hemifrån så långt det är möjligt fram till och med den 30 oktober. 
  • Du förväntas komma till campus för att delta i föreläsningar, seminarier och examinationer, om du har fått information om att de hålls fysiskt.
  • Behöver du befinna dig på campus måste du även fortsättningsvis hålla avstånd till dem du möter. Om det är fullt, hitta en annan plats. 
  • Våra lokaler är stängda för allmänheten tills vidare. Studenter och anställda vid Lunds universitet kommer in i våra byggnader med LU-kort.
  • Studiemiljöer och datorsalar är tillgängliga för studenter vid Lunds universitet med avståndsanpassningar efter rådande situation. Respektera avgränsningarna och flytta inte runt bord och stolar!
  • Ekonomihögskolans bibliotek har fortsatt begränsade öppettider för universitetets studenter och anställda. Läs mer på bibliotekets hemsida.

På vår hemsida uppdaterar vi kontinuerligt om hur coronaviruset/covid-19 och rådande restriktioner påverkar undervisning och terminsstart vid Ekonomihögskolan.

Läs mer på: www.ehl.lu.se/corona

Övrig information

Kom i kontakt med nuvarande studenter

Det är speciellt att börja studera mitt i en pågående pandemi. Kontakta våra nuvarande studenter om du har frågor om hur det är att bo och studera i Lund under dessa tider.

Kontakta våra studenter


Kom igång med dina studier

Här hittar du information om de vanligaste frågorna vi brukar få inför terminsstart:

Kontakta oss

Viktoria Svenby
Programkoordinator
viktoria.svenby@ics.lu.se

Anna Holmes
Utbildningsadministratör
anna.holmes@ics.lu.se

Studerandeexpeditionen
study@ics.lu.se

Ny student i Lund

Här kan du läsa mer om studentlivet, bostäder, ekonomi, service och stöd till dig som student, om dina studenträttigheter och vad det faktiskt innebär att vara ny som student vid Lunds universitet.

Senast uppdaterad: 2021-06-28