Instruktioner inför programstart

systemvetenskapliga kandidatprogrammet | hösten 2022

Välkommen till Lund!

Du har blivit antagen till det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet och vi vill härmed gratulera dig till din plats och ser fram emot att träffa dig på Ekonomihögskolan i höst!

För att påbörja dina studier krävs att du genomför tre steg:

  1. Tacka ja till din plats via antagning.se
  2. Registrera dig inom utsatt tid
  3. Delta i introduktionsmötet

Läs mer i informationen nedan. Om du missar något av dessa steg förlorar du din plats och den går i stället till en reserv.

Tacka ja till din plats

Antagningsbesked med svarskrav

När det första urvalet är klart får du ett mejl där du ombes gå in på Mina sidor på antagning.se och läsa ditt antagningsbesked. Om du blivit antagen eller reservplacerad vid urval 1 måste du svara, dvs tacka ja, för att behålla din plats. Observera att du inte har så lång tid på dig att svara. Deadline för svar hittar du i ditt antagningsbesked. Om du inte svarar inom utsatt tid, stryks din antagning eller reservplats.

Står du som reserv?

Eventuell reservantagning genomförs i de fall det inkommer återbud och det därmed lediggörs platser. En reservantagning genomförs vid urval 2. De som antas då får ett antagningsbesked från antagning.se.

Eventuella reservantagningar efter urval 2 görs direkt av institutionen under senare delen av augusti fram till och med fredagen innan terminsstart. Om det blir en plats ledig till dig hör vi av oss till dig via telefon eller mail. Så se till att de kontaktuppgifter som du angett på antagning.se stämmer. Samtliga reservplatser är tillsatta innan kursen/programmet startar.

Om det inte längre är aktuellt för dig att vara reserv är vi tacksamma om du tackar nej till din reservplats på antagning.se

Obligatorisk registrering på programmet

För att bli registrerad på programmet och kursen måste du registrera dig under registreringsperioden 18-25 augusti 2022. Missar du att registrera dig har du förlorat din plats och den går i stället till en reserv!

Aktivera ditt studentkonto

För att kunna registrera dig måste du ha ett studentkonto. Studentkontot skapas några vardagar efter att det andra antagningsbeskedet går ut. 

När kontot är skapat får du mejl om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet. Skulle det vara så att du inte fått ett mail kan du ändå aktivera enligt de instruktioner du hittar på länken nedan.

Så här aktiverar du ditt studentkonto


18-25 augusti: Registrera dig på SYSA21

Du måste själv registrera dig på kursen Introduktion till informationssystem (SYSA21) som du läser första terminen på programmet. I samband med att du registrerar dig på kursen, blir du som är programantagen även registrerad på programmet.

Vänd dig till oss om du har problem med registreringen, eller om det råder oklarheter angående dina uppgifter som visas.

Blir du antagen efter den 25 augusti får du hjälp att registrera dig.

Registrera dig i Ladok 

Obligatoriskt introduktionsmöte

29 augusti kl. 12 (prick) - 14: Obligatorisk introduktion

Lokal: Vi börjar i EC1 Ljusgården och går därefter in i Crafoordsalen, Tycho Brahes väg 1, Lund

Programchef, studierektor och kursansvarig Björn Svensson och programkoordinator Viktoria Svenby ger dig viktig information kring dina studier. Du kommer också att presenteras för våra amanuenser som kommer att fungerar som stöd i de mer tekniska kurserna, och för Anna Holmes som är utbildningsadministratör.

Vid detta tillfälle kommer det att hållas ett upprop, du får introduktion till programmet, dess upplägg och viktiga hållpunkter under utbildningen. Du får även information om stöd och resurser vid Ekonomihögskolan som du kan ha nytta av under din utbildning.

Introduktionsmötet är obligatorisk.

För att behålla din plats på programmet/kursen ska du meddela oss om du av någon anledning inte kan delta på introduktionsmötet genom mejl till study@ics.lu.se.

Första kursen: Introduktion till informationssystem, 30 hp

Kursen Introduktion till informationssystem, 30 hp, utgör första terminen på det systemvetenskapliga kandidatprogrammet. Kursen läses tillsammans med fristående studenter.

Här hittar du information om kursen, kursplan och litteraturlista

Preliminärt schema hittar du här (TimeEdit) 


Ladok

I Ladok kan du hantera dina studier. Här kan du se vilka kurser du är antagen till, du registrerar dig, gör avbrott, tar ut intyg och ansöker om examen när det är dags. Det är också här du kontrollerar dina resultat.

Se till att dina kontaktuppgifter stämmer här. Ändra gärna din mailadress till den du helt använder.

Logga in i Ladok


Canvas – din lärplattform

Den viktigaste detaljinformationen som rör dina studier kommer du alltid att hitta på dina kursytor i lärplattformen, Canvas. Du har en kursyta för din helkurs och en för varje delkurs.

Du loggar in på Canvas med hjälp av ditt studentkonto.

På dina kursytor hittar du till exempel schema, föreläsningsmaterial, övningsuppgifter, deadlines och kontaktuppgifter till lärare och administrativ personal. I Canvas läggs även den gruppindelning som gäller för din kurs.

Du får tillgång till dina kursytor i Canvas så snart du har fått ditt studentkonto (i början av augusti).

Om du vill kan du boka möte med din studievägledare i kalendern.

Så här fungerar Canvas

Dator

Flertalet kurser på programmet innefattar digitala tentamina (skriftliga prov) som skrivs i sal på egen medtagen dator. För detta behöver du en laptop som antingen kör Windows eller MacOS som operativsystem.

Under programmet så kommer du bland annat att arbeta med mjukvaruutveckling, modellering och databaser. Ingen av dessa medför några prestandakrav då du kommer att kunna arbeta med dessa i en virtualiserad miljö.

Vi har datorsalar med särskilda arbetsstationer som är enklast att använda om man har en dator (operativsystem spelar ingen roll i detta fall) med ingång(ar) för USB-C / Thunderbolt 3. Detta är dock inte ett krav för att kunna klara av programmet.

Använd således den laptop med den prestanda och formfaktor som du känner dig mest bekväm med.

 

Kom igång med dina studier

Här hittar du information om de vanligaste frågorna vi brukar få inför terminsstart:

Kontakta oss

Viktoria Svenby
Programkoordinator
viktoria.svenby@ics.lu.se

Anna Holmes
Utbildningsadministratör
anna.holmes@ics.lu.se

Studerandeexpeditionen
study@ics.lu.se

Gå med i vår Facebookgrupp!

Är du ny student i Lund? Välkommen att gå med i vår Facebookgrupp för att komma i kontakt med dina blivande studiekamrater, eller för att ställa frågor till oss.

Ny student i Lund

Här kan du läsa mer om studentlivet, bostäder, ekonomi, service och stöd till dig som student, om dina studenträttigheter och vad det faktiskt innebär att vara ny som student vid Lunds universitet.

Senast uppdaterad: 2022-07-29