Studentperspektivet

vad tycker studenterna om leadership academy?

Ett stort antal studenter har under årens lopp gett Leadership Academy mycket goda omdömen. Ledare i kårer och nationer har fått hjälp, träning och utbildning på Ekonomihögskolan till stor nytta i sitt fortsatta arbete i studentorganisationer men även senare, i yrkeslivet. Vi frågade William Weidow vad han tycker om det just nu pågående programmet.

William Weidow, nöjd Leadership Academy-student Foto: Jessika Liu

William Weidow, vice ordförande i LundaEkonomerna, går Leadership Academy 20201-2021. Han är mycket nöjd med programmet och berättar om vad som gör Leadership Academy till en så ändamålsenlig utbildning:

– Jag skulle vilja framhålla gästföreläsarna, de coachande samtalet och STAR-metoden* som särskilda framgångsfaktorer, säger William. Och alla diskussioner. Vi diskuterar frågor som "Varför agerade du så?" och "Vad lärde du dig?" och blir uppmanade att beskriva oss själva som ledare. Dessa övningar är väldigt givande eftersom vi lär oss att se på oss själva på ett ärligt sätt.  

Willliam berättar om fler lärdomar under utbildningens gång som till exempel konflikthantering, hur man prioriterar egna och andras behov samt förmågan att hitta kompromisslösningar. 

– Det bästa är att vi får en medvetenhet om styrkor och svagheter när det kommer till ledarskap. Även om det är en svår uppgift så är det alltid en slags status att leda och att få betrakta detta ur ett studentperspektiv tillsammans med andra är värdefullt,  menar William.   

Vi lär oss att se på oss själva på ett ärligt sätt.  

William Weidow

Eftersom studenterna på Leadership Academy får träffa näringslivschefer, lyssna in deras tips och råd och även sitta i samtal med dem blir en hög chef på ett stort företag inte någon overklig figur utan en högst verklig person. 

– Även om en stor behållning med Leadership Academy är att utvecklas med andra i samma situation, andra studenter som också valts in i styrelser, så är självklart mötet med "riktiga chefer" väldigt lärorikt och intressant, säger William.  

William och de andra studenterna i årets kull av Leadership Academy fortsätter sin utbildning fram till första veckan i maj 2021. Under sommaren går ett antal av studenterna, bland annat William själv, av sina poster eftersom anställningsåret löper ut. 

– Vi går utbildningen medan vi jobbar som ledare och Leadership Academy läggs upp efter det. Det är just det som är så givande! Hade vi utbildat oss innan vi gick på våra uppdrag hade vi inte haft några erfarenheter att utbyta, avslutar William. 
 

*STAR-metoden står för Situation, Task, Action, Result och är en frågeteknik som kan användas under exempelvis en jobbintervju (reds. anm.).

Läs mer om Leadership Academy

Leadership Academy