LINC

LUND university finance society

Lund University Finance Society (LINC) är en studentförening för dig som är intresserad av finans. Syftet med LINC är att erbjuda våra medlemmar nätverket och nyckelkunskaperna som krävs för att bygga en framgångsrik karriär inom finans. Inga förkunskapskrav krävs.

LINC erbjuder inspirerande gästföreläsningar, praktiska analysgrupper, workshops, sociala evenemang, mentorskapsprogram, anordnar resor och event där man får möjlighet att nätverka med företag och banker inom finans. LINC strävar efter att motivera och stödja medlemmar till att nå positioner hos de ledande företag inom finansbranschen.

Våra analysgrupper (Research and Analysis, R&A) är en viktig del inom LINC, vars syfte är att utbilda ambitiösa studenter vid Lunds universitet inom finansområdet. LINC förser våra medlemmar med djupgående och praktisk kunskap som krävs för att utföra aktieanalys, finansiellanalys och kvantitativ forskning.

Utöver R&A, har LINC även Female Network och LINC-STEM kommitteerna. Female Network syftar till att stödja och inspirera kvinnor att bygga en karriär inom finans. Deras mest framstående event är Female Banking Tour and Women Business Conference. LINC-STEM arbetar med att minska gapet mellan STEM-studenter och finans, de förser medlemmar med kunskap om hur man kan kombinera finans med ämnen som matematik och datavetenskap. Varje termin anordnar LINC-STEM i lärorika workshops inom programmeringsspråket Python, som ger en introduktion till programmering oavsett studieinriktning.

LINC anordnar även sociala evenemang för medlemmar, alltifrån kick-offs, sittningar, resor till afterwork och mingel. Genom LINC får du möjligheten att nätverka med studenter som har ett genuint intresse för finans.

Läs mer om LINC på linclund.com

Senast uppdaterad: 2020-09-04