Kom igång med dina studier

För dig som är ny student på Ekonomihögskolan

Välkommen till Lund!

Varmt välkommen till Ekonomihögskolan och Lund i höst! Ekonomihögskolan har ett stort antal studenter på grund- och avancerad nivå, och lokalernas utformning gör att vi måste iaktta särskild försiktighet för att säkra en trygg terminsstart för både studenter och anställda.

Undervisning och examination kommer att genomföras online de inledande tio veckorna av höstterminen 2020, med några särskilt definierade undantag av hybridundervisning.

Läs mer om hur Ekonomihögskolan planerar höstterminen

Tio veckor med hybridundervisning – tänk på följande:

  • Undervisningen kommer att genomföras online de inledande tio veckorna, vilket motsvarar 15 hp.
  • Undervisningen kommer att bedrivas via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material. Mycket av undervisningen kräver aktivt digitalt deltagande vilket bland annat innebär att studenter måste delta digitalt via fungerande mikrofoner och kameror.
  • Alla studenter måste säkerställa tillgång till stabil internetuppkoppling via dator på egen hand. Detta är ett absolut krav för att kunna delta i undervisningen under inledningen av terminen.
  • Ekonomihögskolan anser att deltagande utan mikrofon och/eller kamera ej kan bedömas utgöra aktivt deltagande. Studenter som ej deltar aktivt digitalt riskerar att ej få godkänt resultat på enskilda examinationsmoment.
  • Ekonomihögskolan använder lärplattformen Canvas, och studenter måste kunna säkerställa access till Canvas samt till Zoom.
  • Det kan förekomma enstaka kursmoment eller examinationer på plats i Ekonomihögskolans lokaler under denna period.

27 augusti kl. 12–17: Virtuellt supportrum inför terminsstart 

Den 27 augusti 2020 kl. 12–17 anordnar Lunds universitet ett virtuellt supportrum där du kan ställa frågor och se till att du är väl förberedd inför höstens digitala moment. Där får du bland annat hjälp med frågor kring aktivering av studentkonto, nedladdning av Zoom-klient, tekniska frågor, studieteknik, särskilt pedagogiskt stöd och studievägledning.

Besök supportrummet i Zoom

Vanliga frågor

Här hittar du information om de vanligaste frågorna vi brukar få inför terminsstart:

Senast uppdaterad: 2020-06-30