Tentamensexpedition

"tenta-expen" för skrivna tentor

Om tentamensexpeditionen

Du hittar Ekonomihögskolans tentamensexpedition på balkongen ovanför Ljusgården i EC1. Expeditionen hanterar skrivna tentor i:

  • Företagsekonomi
  • Nationalekonomi
  • Informatik

För övriga institutioner hänvisar vi till informationen på deras hemsidor:

Ordinarie öppettider

Måndagar 10:30–12:30.

Förändrade öppettider  

Tentamensexpeditionen kommer att hålla stängt den 27 december - 9 januari.

Ev. förändrade öppettider annonseras här men även på den digitala skrivplattan utanför expeditionen.

x

Hämta ut tentamen

För att hämta ut din tentamen krävs giltig legitimation och underskrift på försättsbladet. Du kan även hämta ut tentamen åt en annan student men då krävs en fullmakt samt bådas legitimation.

Kontakt

Tomas Sjö
Administratör

Email: fekexp@fek.lu.se

Tentamensregler

Ekonomihögskolan har gemensamma regler för salstentamina. 

Regler för salstentamina

Senast uppdaterad: 2021-11-24