Tentamensexpedition

"tenta-expen" för skrivna tentor

Tentamensexpeditionen är stängd

P.g.a. de nuvarande omständigheterna med COVID -19 kommer tentamensexpeditionen att vara stängd tills vidare. Vill du hämta ut en tentamen kan du skicka e-post till: fekexp@fek.lu.se

Om tentamensexpeditionen

Du hittar Ekonomihögskolans tentamensexpedition på balkongen ovanför Ljusgården i EC1. Expeditionen hanterar skrivna tentor i:

  • Företagsekonomi
  • Nationalekonomi
  • Informatik

För övriga institutioner hänvisar vi till informationen på deras hemsidor:

Ordinarie öppettider

Måndag–fredag 10:30–12:30.

Förändrade öppettider  

Ev. förändrade öppettider annonseras här men även på den digitala skrivplattan utanför expeditionen.

x

Hämta ut tentamen

För att hämta ut din tentamen krävs giltig legitimation och underskrift på försättsbladet. Du kan även hämta ut tentamen åt en annan student men då krävs en fullmakt samt bådas legitimation.

Kontakt

Tomas Sjö
Administratör

tomas.sjo@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 46 47
Rum: EC1:238

Tomas Sjö

Tentamensregler

Ekonomihögskolan har gemensamma regler för salstentamina. 

Regler för salstentamina

Senast uppdaterad: 2020-06-25